"Историята продължава на страница номер ..."

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа, как да се справяме с проблема номерация на страниците.
при така наречените продължаващи истории.
Това са историите, при които една част се намира в началото на списанието или вестника например, а след това друга част продължава някъде другаде.
Ще избера "zoom tool" чрез натискане на клавиша "Z" и ще приближа тази част от текста.
След това ще натисна клавиша "T", за да избера "type tool".
Ще кликна веднага след страница, ще поставя интервал с натискане на клавиша "space".
След което ще отида в "type, insert special character, markers, next page number" и автоматично се генерира числото 9.
Защо 9? Ще отрича малко, натискам "escape", за да излезна от работа текст.
След това натискам клавиша "V", за да премина в работен режим.
Отивам във "view" и ще избера "show text threads".
По този начин мога да видя, как са свързани текстовите рамки.
Тук виждам, че тази рамка продължава на друга страница.
Можем да го видим и от панела "pages".
Сега ще приближа тази част тук Отново ще избера "type tool", ще кликна веднага след страница, поставям отново интервал.
Отивам в "type, insert special character, markers", но този път ще избера "previous page".
И се генерира страница 2.
Но как "Indesign" знае, точно на коя страница се намира дадената история? Ще избера черната стрелка и обърнете внимание, как двете рамки се застъпват.
Рамката на историята продължава от страница 2, и се застъпва с дадената история.
Сега когато изместена горе, така че двете рамки да не се застъпват повече, в момента виждаме текущата страница.
Страница номер 9.
Сега, когато я изместя надолу, така че двете рамки да се застъпят отново страницата се промени.
Ще истрия тези две страници чрез маркиране и изтриване.
Ще кликна два пъти върху началото на историята и тук виждам историята продължава на страница номер 7.
Кликам два пъти върху страница номер 7, скролвам нагоре с мишката и тук отново виждам, че историята продължава от страница 2.
Ако отново изтрия страниците и кликна два пъти всички промени автоматично са обновени.
Това е страхотен начин на работа, когато работим с дълги истории и в последствие трябва да се правят различни промени в "layout" на списанието или на вестника.
Така сме сигурни, че през цялото време "Indesign" ще обнивява всички корекции вместо нас.
Това беше всичко за този урок, в който видяхме, как да се справяме с номерация на страници, когато работим с продължаващи истории.

Тест за преминаване към следващия урок

 
M8_L3_ Какви са изискванията, за да използваме ефективно опцията "Next page number"?
трябва да сме в режим на работа с Type tool, след което избираме от менюто Type-Insert special character - Мarkers - next page number. Също така рамката, в която поставяме номера на страницата трябва да застъпва рамката, в която се намира историята. 
трябва да сме в режим на работа с Type tool, след което избираме от менюто Layout-Insert special character - Мarkers - next page number. Също така рамката, в която поставяме номера на страницата трябва да застъпва рамката, в която се намира историята.
трябва да сме в режим на работа с Type tool, след което избираме от менюто Layout-Insert special character - Symbols - Next page number. Също така рамката, в която поставяме номера на страницата трябва да застъпва рамката, в която се намира историята.
трябва да сме в режим на работа с Type tool, след което избираме от менюто Type-Insert special character - Мarkers - next page number. Също така рамката, в която поставяме номера на страницата e добре да застъпва рамката, в която се намира историята, но не е задължително