Какво ще намерим в панела Линкс (Links panel)?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Може би сте виждали това съобщение и знаете, какво ни казва.
Показва ни, че имаме липсващи четири линка.
За да видим точно, какво става с документа трябва да отворим "links" панела.
Него ще разгледаме в този урок.
Като за начало ще натисна окей и ще отворя "links" панела.
Kойто ако не го виждате отстрани в дясно при останалите панели, отидете в "window, links" Ще го изкарам отстрани и ще го уголемя, за да виждаме всички изображения едновременно.
Тези въпросителни тук ми показват, кои са липсващите изображения.
Ако искам да създам нова връзка или да намеря съществуващото изображение, достатъчно е да кликна два пъти върху относителната.
От този диалогов прозорец мога да избера, точно кое изображение искам да ми постави.
и натискам "open".
"Indesign" проследява, че в тази папка се намират и останалите три изображения и ги поставя автоматично.
Сега ще разгледаме малко по-подробно "links" панела и ще направим някои промени за да работим още по-ефективно.
Първо искам да обърнем внимание на стрелкичките отстрани.
Тези стрелки показват, че даденото изображение е използвано няколко пъти в документа.
Тук можем да видим дори на кои страници Ако кликна на стаята 2 "Indesign" директно ме отвежда до изображението и до страницата.
Ако добавя друга страница в "links" панела виждам, че даденото изображение се намира на страница номер 3.
Ще маркирам това изображение и ако искам да видя оригиналният файл, достатъчно е да кликна на моливчето, което се намира долу в дясно в панела.
Ако оригиналният файл беше във Фотошоп, щях да отворя Photoshop, в който може да направя различни корекции промени и след запазването те да бъдат отразени тук.
Тази верижка показва, че може да променим връзката между снимката, която се намира в индизайн документа и оригиналната снимка, която е на нашият компютър.
Също може да го направим и от допълнителното меню "relink".
Ще маркирам ето тази снимка и ще кликна на следващата икона, която ме отвежда директно на страницата върху която е поставено това изображение.
Същото може да го направим и обратно.
Да се верна стая номер едно.
Време е да разгледаме някои от по-специфичните настройки, намиращи се в допълнителното меню към панела "links".
ще отворя допълнителното меню и ще започнем с panel options "thumbnails" по подразбиране е поставено на "show in name column".
Това са тези малки изображения, които виждаме отстрани.
Аз бих поръчала да кликнете и върху "show in link info" По този начин ще вийдаме изображенията много по-големи, но ще ви покажа след малко, точно къде ще се покажат, тъй като трябва да затворя панела.
Ще се придвижа нагоре в листас опции.
Тези опции всички са маркирани по подразбиране, но аз искам да маркирам "actual PPI" и "effective PPI".
Каква е разликата между тях? "actual PPI" ни показва резолюцията на изображението, намиращо се на нашия компютър.
Тоест оригиналното изображение.
А "effective PPI" ерезолюцията на изображението, след като вече сме го вкарали в "Indesign" файла и сме го намалили или уголемили.
Почти винаги вие ще искате да знаете точно "effective PPI" вместо "actual PPI".
Друго, което бих препоръчала оттук да маркирате е "rotation" С него разбираме, кога един обект е ротиран или не.
От този целият дълъг списък с опции изберете тези, които на вас ще са ви най-полезни.
Бих ви препоръчала да маркирате "folder 0" и "folder 1".
"folder 0" ни показва, в коя папка се намира изображението а "folder 1" ни показва, в коя папка се намира "folder 0".
Получава се една йерархична структура, благодарение на която лесно може да се ориентираме точно къде се намират дадените обекти.
Ще натисна окей и нека видим, какви промени направихме в панела.
Ще го уголемя малко.
Сега в панел може да видим "actual PPI" и "effective PPI", тези които добавихме.
Тук се намира колоната за ротация и тук може да видим папките, в които се намират изображенията.
Когато кликна на тази стрелка "links" панела се отваря и ето тук може да видим както цялата информация за снимките, така и уголемена версия на самата снимка.
За мен лично е много по-добре и е много по-лесно да се ориентирам в самия документ и обектите, с които работя.
Бих искала да ви покажа още няколко опции, намиращи се в допълнителното меню.
При "link" вече го разгледахме и знаете къде се намира.
При "link to folder" е много полезнa опция, когато работим с изображения с ниска резолюция и след това сме готови за целия документ искаме да ги заместим с изображения с по-висока резолюция.
Като тип или файлове от Фотошоп.
Следващата опция - "relink file extension" прави абсолютно същото нещо, както предната.
С тази разлика, че всички изображения трябва да се намират в една и съща папка.
От тук отново може да изберем да отидем до даденото изображение.
Да го вкараме в самия документ, нещо което ще ви покажа малко по-късно в този урок, как да го правим.
"edit original" oзначава, че може да промени оригинала.
В "utilities" има няколко полезни опции, които отново бих искала да спомена.
Ако искаме определено изображение или снимка да поставим на друго място или да качим в сървъра например може лесно да го направим, използвайки опцията "copy links to".
Ще маркирам някои от тези изображения задържайки клавиша "ctrl".
Отново ще се върна в допълнителното меню, този път ще избера "copy info for selected links" Tова е начин, по който може да видим цялата информация за изображенията.
В момента копирах тази информация в клипборда.
Ще натисна клавиша "W", след това клавиша "Т".
Ще поставя една текстова рамка и с "ctrl+v" ще поставя информацията, която току-що копирах.
Този метод постоянно го използвам, когато се налага да търся някое изображение, а не знам точно, в коя папка се намира или къде да го намеря.
Последното, което ще разгледаме са "embedded images" или вкарани изображения.
Това са снимки или обекти, които се вкарват в самия файл и няма нужда от външна връзка.
Няма нужда да изпращате снимката или логото, или каквото сте вкарали в дадения документ заедно със работният файл.
Искам тук да ви предупредя, колкото повече вкарани изображения имате в дадения файл, това ще повлияе на размера на документа.
Сега ще ви покажа как да вкарвате такива изображения.
Ще маркирам логото, след което ще отида в допълнителното меню и от тук мога да избера "embed link".
Виждам, че в "link" панела логото е използвано на няколко места.
Ако искам едновременно вкарам логото навсякъде, където е използвано трябва да кликна на най-горното лого.
След което отново ще се върна в допълнителното меню и от тук ще избера "embed all instances of logo".
Иконката тук ми показва, че в момента изображението е вкарано.
Тоест когато изпращам този файл някъде няма нужда да изпращам и логото заедно файла.
Ако искам отново да задам външна връзка достатъчно е отново да маркирам файла и от допълнителното меню избирам ето тази опция.
От тук мога да подходя по два начина: да свържа логото към вече съществуваща връзка към оригиналният файл ако все още е ма моят компютър или да създам изцяло нов файл със същото изображение.
Тъй като не искам да правя нито едно от тези неща ще натисна "cancel".
И така това беше този урок, в който подробно разгледахме "links" панела.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е разликата между Effective PPI и Аctual PPI?
от Аctual PPI разбираме резолюцията на оригиналното изображение, а от Effective PPI виждаме резолюцията на изображението, когато е било вкарано в Индизайн и мащабирано
от Effective PPI разбираме резолюцията на оригиналното изображение, а от Аctual PPI виждаме резолюцията на изображението, когато е било вкарано в Индизайн и мащабирано
от Аctual PPI разбираме резолюцията на изображението коригирано в Фотошоп, а от Effective PPI виждаме резолюцията на изображението, вкарано в Индизайн