Създаване на мрежи от различни геометрични фигури

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа, как да създавате мрежи от различни геометрични фигури и как да поставяте изображения в тях.
Ще започнем със създаването на нов документ чрез натискане на "ctrl+n".
Ще отмаркирам "facing pages" тъй като ще имаме нужда само от един единствен лист и от "page size" ще избера А4 формат.
Всичко останало ще оставя така и ще натисна окей.
Ще избера инструмент правоъгълник, който се намира в моя случай под инструмента елипса или мога да натисна клавиша "М" като шорткът клавишна комбинация.
Ще започна да рисувам правоъгълника от горния ляв ъгъл като използвам за ограничение наборното поле.
Обърнете внимание, какво ще се получи като започна да натискам горната или долната стрелка.
В момента натискам горната стрелка, а сега ще започна да натискам дясната стрелка и вижте колко бързо и лесно създадох мрежа от еднакви по големина правоъгълници.
През цялото време задържам левия клавиш на мишката, когато правя това.
Щом отпусна мишката получавам 12 правоъгълника с еднаква големина, които се побират в наборното поле.
Ще изтрия така направените правоъгълници.
Нека видим дали може да повторим тази операция като използваме друг инструмент.
Ще избера елипса и ще започна отново да рисувам от горния ляв ъгъл.
Започвам да натискам горната стрелка, с която създавам повече елипси.
С долната стрелка намалявам броя на елипсите.
С дясната стрелка отново поставям елипси, но хоризонтално, а с лявата стрелка намалявам броя.
И отново в момента, в който отпусна получавам мрежа с еднакви по-големина елипси.
Какво ако искам обаче в тези рамки да поставя изображения? Можем да го направи много лесно.
Отново ще изтрия направените елипси, но този път ще дойда и ще избера "rectangle frame tool", което означава, че ще избера инструмента за правене на различни рамки.
Отново ще започна да рисувам отгоре надолу и ще направя девет правоъгълника.
От мини бридж, който се намира от дясната страна, ако не го виждате тук отидете в "Window" и изберете "mini bridge" Преди да избера изображенията ще ви покажа един малък трик, свърза с "mini bridge" Ако "mini bridge" е поставен пред другите панели най-вероятно виждате вашите изображения с такава големина.
Какво ще стане ако искаме да виждаме повече изображения, в по-малки прозорчета? Единствената да се получи това е да извадим панела "mini bridge".
По този начин получавам този слайдер, който преди това не го виждах.
Доста неприлично и доста неприятно, но това е начина, по който работи "mini bridge" в "Indesign".
Сега ще селектирам 9 изображения чрез кликане на първото, задържане на клавиша шифт и кликане на последното 9 изображение, което искам да използвам.
Ще хвана цялата селекция и ще я придърпа в самия файл.
Ще изчакам дизайна да зареди, ще минимизирам "mini bridge" и сега когато започна да кликам в всяка една рамка поставям изображенията едно по едно.
Тъй като изображенията са много по-големи отколкото самите рамки ще избера черната стрелка, маркирам всички рамки, ще отида в контролната лента и ще избера тази първа опция.
По този начин прави изображенията с големината на рамките.
Сега ще изтрия тези снимки и ще ви покажа още един начин, по който може да вкарвате различни снимки чрез използване на мрежа.
Отново ще отвори "mini bridge", ще скролна надолу и този път ще избере в тези 12 изображения.
Ще хвана цялата колекция и ще я приплъзна в нашия документ, ще изчакам, минимизирам "mini bridge", кликвам с мишката в горния ляв ъгъл и ще приплъзна надолу.
Започвам да матоскам горната стрелка докато не получа четири реда, а след това дясната стрелка, докато не получа три колони.
Идвам в долния десен ъгъл и отпуска мишката.
Това е начина, по който поставям всички изображения едновременно, а също виждам цялостно самото изображение.
ще отмаркирам и ще натисна клавиша "w", за да видя нашият документ в режим на "preview".
И последното нещо, което искам да ви покажа в този урок е използването на "document grid".
За да отворя тази опция отивам в менюто "view", избирам опцията "grid and guides" и след това избирам "show document grid" По този начин получавам тази мрежа.
Сегментите и големината на мрежата мога да ги променя от "preference" панела чрез клавишната комбинация "ctrl+k" и избиране на опцията "grid".
Тук мога да избера големината на мрежата.
Засега ще я оставя така, ще избера инструмента елипса и ще започна да рисувам различни елипси.
Като виждате, че в случая благодарение на "smart guide" аз правя еднакви по големина кръгове.
Ако при вас кръговете не се залепват към мрежата, както при мен върнете се отново в менюто "Window" "grid & guides" и кликнете върху опцията "snap to document grid" По този начин ще сте сигурни, че получавате същият резултат.
Ако искам мога да се върна, да скрия мрежата и въпреки това мога да продължа да създавам окръжности с еднаква големина.
И така това беше всичко за този урок, в който разгледахме, как да работим с различни мрежи, изградени от различни геометрични фигури и как да поставяме изображение в тях.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Можем ли да поставяме изображения в елипсовидни рамки?
Не, не можем. Изображения може да поставяме само в правоъгълни или квадратни рамки
Да, можем да поставяме изобранения. Достатъчно е да направим мрежа от елипси и след това да преплъзнем изображенията във файла, като кликаме във всяка рамка по отделно, за да ги поставим
Да, можем да поставяме изобранения. Нужно е да отворим мини бридж, откъдето да изберем избораженията и след като ги преплъзнем във файла, чрез натискане на стелките от клавиатурата, създаваме мрежа и след като отпуснем левия бутон на мишката снимките се поставят автоматично. 

Въпроси и отговори