Какво е Open type?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този рок ще разгледаме "open type" Какво е "open type"? "open type" е технически формат за шрифтове от ново поколение, създаден съвместно от "Adobe" и "Microsoft".
Новият формат е комбинация от най-доброто от двете технологии - "truetype" и "postscript".
Като ни дава по-добри възможности за типографски контрол.
"Indesign" ни позволява да използва "open type" функциите за дефиниране на шрифтове за автоматична замяна на капителки, лигатури и различни знаци.
Също благодарение на "opentype" един и същи шрифт може да използваме както на Макинтош, така и на Windows платформи.
От предният урок видяхме, от къде може да изкараме дробни числа - от "gliphs" панела.
Но какво ако дробните числа, които искаме да направим не може да ги намерим в този панел? Може да си мислите, че единият вариант е да използваме "superscript and subscript", но wижте резултата, който ще получим.
В сравнение с дробните числа отгоре, резултатът въобще не удовлетворяващ.
Ще натисна клавиша "escape" и "t", за да активирам "type tool" и ще маркираме тези дробни числа отдолу.
Ще отида в панела "character".
От допълнителното меню ще кликна върху "opentype" и ще избера "fractions" Това е начина, по който действително дробните числа трябва да изглеждат.
Обърнете внимание, както на размера на цифрите, така и на наклона на самата линия.
По същия начин ако искаме да направим цяло дробно число, маркираме честта, която искаме да направим дроб и от "opentype" изгърмя отново "fractions".
Сега нека разгледаме редните числа.
За съжаление нямаме правилните капителки на кирилица в "opentype" шрифта, затова в този случай трябва да използваме "superscript".
Вижте сега разликата ако в действителност имахме тези знаци в "gliphs" панела.
Ще маркирам първите две числа.
Отново "character" панела ще отворя "opentype" и този път ще избера "ordinals".
Забележете отново дебелината на самите букви, а също и тяхното разположение.
Следващата опция, която ще ви покажа за съжаление отново не може да използваме на кирилица.
Но все пак би била полезна в различни случаи.
Отново ще отида в менюто "opentype" и този път ще избера "swash".
Обърнете внимание на нашата, по който буквите се промениха.
ще натисна "ctrl+z", а сега "ctrl+shift+z".
Както разгледахме в предните уроци чрез използването на функцията "all caps" запазваме главните букви главни и превръщаме малките букви в главни като запазваме височината на малките букви.
Сега ще ви покажа, какво ще се получи ако използваме тази опция от "opentype".
Ще натисна "ctrl+z", ще се върна отново в "opentype" и този път ще избера опцията "all small caps".
Tака правим всички букви главни като запазваме височината на малките букви.
Последно, което ще ви покажа е, когато работим с химични елементи, как да поставяме правилния индекс.
Забележете, каква ще е разликата ако използвам "subscript" от менюто отгоре.
Вижте къде се намира двойката.
Двойката се намира под базовата линия.
Сега ще маркирам тази двойка и този път ще отида в "opentype".
Ще избера "subscript inferior".
Сега докато се намира на правилното място и е с правилната големина.
Базовата линия минава точно през средата на цифрата.
Това беше всичко за този урок, в който разгледахме неподозираните възможности, които се крият в менюто "opentype".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Kak може да направим дроби числа?
Дробни числа може да поставим само от панела Glyphs 
Дробни числа може да поставим като отидем в панела Character - Open type - Fruction 
Дробни числа може да поставим като отидем в панела Character - Open type - Ordinals

Въпроси и отговори