Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на InDesign
8. Работа с обекти и текст, таблици, индекси, бележки под линия