Промяна на размерите на лист и неговото съдържание_Liquid layout

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок Ще разгледаме "liquid layout".
Разбирането и усвояването, както на "liquid layout", така и на "alternate layout", това което разгледахме в предният урок ще nи даде възможност бързо и лесно да променяме размерите на документите.
По начин, по който искаме.
Опцията "liquid layout" я използваме, за да кажем на "Indesign", как точно искаме да променим обектите, с които работим и по какъв начин искаме да ги мащабираме.
За достигане до този панел, отиваме в менюто "window, interactive" интерактив и избираме "liquid layout" и може да го поставим отстрани при останалите панели.
Когато работим с "liquid layout", инструмента "page" трябва да ни бъде активиран.
Инструмента "page" може да го намерим от лявата страна при останалите инструменти.
Когато го активирам, появяват се ето тези осем контролни точки, които мога да ги хвана и по този начин мога да започна да правя промени в размера на документа, но по никакъв начин не засягам съдържанието.
В момента, в който отпусна дадената точка документът се връща в първоначалния си вид.
Ако искам да променя размера на самия документ трябва да задържа клавиша "alt".
Ще натисна "ctrl+z", за да се върна в първоначалния вариант и ще разгледаме панелът "liquid layout".
Имаме отново няколко опции като "scale, re-center, object-based, guide-based".
Ще започнем със "scale".
Ще хвана долната дясна точка и ще започна да намалявам листа.
Съдържанието на листа се променя по начин, по който той изцяло да се побере на самата страница.
Със следващата опция "re-center", отново променям листа и съдържанието, но този път съдържанието се променя, в зависимост от центъра на листа.
Отново отпускам мишката и връщам документа в първоначален вид.
Тези две опции са полезни в случаите, когато имаме по-прост и не толкова сложен дизайн.
Другите две опции "object-based" и "guide-based" ни дават много по-голям контрол върху промяната на обектите.
Ще започнем разглеждането първо с guide-based" опцията.
Отново, както виждате, за да работя с "liquid layout" инструмента "page" трябва да ни активиран.
С помощта на тази опция поставяме гайд линии, който може да ги изкараме от "rulers".
В този случай те са пунктирани, тъй като работим с инструмента "page".
Начинам, по който работят е следния: там където гайд линията преминава през обект или текст, в зависимост от това дали гайд линията е хоризонтална или вертикална размера на обекта се променя в хоризонтална или във вертикална посока.
Сега ще ви покажа, за какво говоря.
В момента гайд линията, която поставих е вертикална.
Когато започна да променим размера на листа всички обекти,през които тази линия преминава ще започнат да се променят в хоризонтална посока.
Височината на картинките не се променя, а се променя само тяхната широчина.
Те се променят само и единствено в хоризонтална посока.
Ще намаля рамката на този текст, тъй като е доста голяма и сега ще поставят друг гайд, но в момента той е обикновен, тъй като не съм в режим на работа с инструмента "page".
Ще го изтрия, ще маркирам инструмента "page".
Отново ще дойда ще поставя друга гайд линия.
Когато започна да променим размера на листа, долната картинка мога да я променя, както хоризонтално, така и вертикално.
Обърнете внимание на текста, него мога да го променя във вертикална посока, тоест да му намаля височината.
Но широчината по никакъв начин не се засяга, когато променям листа.
Както споменах по-рано, когато правим някакви промени не променим самият обект, а променяме неговата рамка.
Ако искаме обекта да се променя заедно с рамката, достатъчно е да маркираме обекта да изберем опцията "outfitting" Трябва и да сме сигурни, че опцията "fill frame proportionally" е активирана.
За да се уверим в това избирам черната стрелка, кликам с десен бутон върху картинката чиито пропорции искам да запазя.
Отивам във "fitting, frame fitting options" и от тук избирам fell frame proportionally".
Сега, когато се върна в "page" изапочна да променят размерите на листа забележете, как горната картинка се променя заедно с нейната рамка.
Докато при долната има промяна в рамката, но не и в самата картинка.
Последното нещо, което трябва да се каже за гайд линиите, когато селектирам черната стрелка и кликна върху някоя от гайд линиите се появява тази икона с две стрелкички.
Като кликна върху нея мога да превърна дадената гайд линия в обикновена.
По същия начин ако искам отново тази гайда линия да се превърне в "liquid guide" линия, идвам, кликна върху нея.
Щом се появи тази иконка кликам веднъж и отново се появява пунктираната гайд линия.
Сега ще ги изтрия чрез маркиране и натискане на бутона "delete".
И нека да разгледаме последната опция, а именно "object-based" опцията.
Ще маркирам тази картинка, ще избере инструмента "page" и след това от падащото меню ще се уверя, че съм избрала "object-based".
Появяват се тези черти контролни точки, от четирите страни на обекта.
Първата опция, която имаме е "resize with page".
Тоест може да изберем да променим височината или ще ръчната на даденото изображение, или и двете.
Там може да се случи, когато маркираме "height/ width" Обърнете внимание, как дп преди малко имаме катинарчета точно в средата на изображението, когато кликна "height" катинарчето във вертикална посока се променя в нещо като пружинка.
Същото нещо се получава, когато кликна и на "width".
Сега когато започна да променям размера на листа картинката се променя заедно със самият лист.
Какво ще стане ако искаме отстоянието между дясната страна на картинката и самият лист да се запази? Трябва да дойдем на бялото кръгче, което се намира отдясно и да кликнем върху него.
По този начин съм сигурна, че този размер ще се запази, дори и след промяната на листа.
Обърнете внимание, че отдолу в опцията "pin" автоматично се получи тикче при "right".
Ако искам да заключа същото изображения от долната страна, мога да избера отново бялото кръгче тук и да избера опцията "bottom".
Сега забележете, когато започна да променим размера на листа отстоянието от сясно и отстоянието от долу между картинката и листа се запазва.
Без значение, колко намаля или от големи листа.
По същия начин ще маркирам това изображение и ще постави ограничения от лявата и от горната страна.
Нещо важно, което трябва да се спомене е че ограничени могат да се поставят само между изображението и края на листа.
Не може да поставяме ограничения между обектите в самият лист.
И така в този урок разгледаме "liquid layout" и опциите, които той ни дава, за да променим размера на обектите, с които работим.
В зависимост от формата на документа от който имаме нужда.
как видяха това може да го направим на око използвайки инструмента пейч или ако искаме да бъдем по-прецизни може да използваме останат леал който може да зададем предварително размери на листа който искаме и отново с помощта на ликвид layout да направим нуждата модификации на обектите с които работим за да получим желания резултат

Тест за преминаване към следващия урок

 
Koгато използваме опцията Guide-based, по какъв начим променяме обектите?
ако гайд линията преминава през обекта във вертикална посока, то обекта ще се промени във вертикално
ако гайд линията преминава през обекта във вертикална посока, то обекта ще се промени в хоризонтално
ако гайд линията преминава през обект, то този обект не подлежи на промяна

Въпроси и отговори

 • как да 

  Славена:

  При мен Liquid leyaout липсва

  Баля:

  При мен също

  Rivolina:

  Тази опция съществува в по-нова версия на InDesign, а именно InDesign CS6. Може да я имате на компютъра си, като се регистрирате в сайта Zelka.ORG и в търсачката посочите опцията Програми, активни и изпишете в полето за изписване името на програмата, а именно InDesign CS6. Излизат два варианта. Съветвам Ви да свалите първия. Той е без инсталация и много лесно се ползва /InDesign CS6 8.0 Portable.

  Rumen Gotsev:

  Това е нещо съвсем ново и иска много здраво упражнение с увереност и много търпение.