Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на InDesign
2. Форматиране на листа и лейаут (layout) в Индизайн