Подчертаване на параграф с Paragraph rules 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме "paragraph rules" или по-точно онези линии, които се поставят под и над подзаглавие или малък абзац, с цел да го отделим от основния текст.
Ще селектирам "type tool" и ще кликна върху ето това подзаглавие, след което ще отида в панела "paragraph" и от допълнителното меню ще избера "paragraph rules", и сега ще разгледаме този диалогов прозорец.
От "rule above" поставяме линия отгоре.
За да я включим трябва да поставим отметка в "rule on".
От "weight" променя плътността на линията.
От "Color" мога да избера различен цвят.
От "type" мога да избера различен вид на линията.
Засега ще оставя на "solid" От "offset" ще изместия нагоре, като ще използвам положителни стойности.
От "width" мога да избера дали линията да бъде с широчината на колоната, в която се намира или с широчината на текста.
От "left/ right indent" намалявам размера на линията.
След като сме готови с "rule above", тоест с линията отгоре е време да поставим линия отдолу.
Ще го направя като кликна на стрелкичката тук и ще кликна на "rule below" Отново ще го включа като натисна "rule on" За "weight" ще го оставя на една точка.
Цвета и типа на линията ще ги запазя същите.
От "offset" ще избера отново 4 милиметра и ще натисна "tab.
За "left/ right" indent ще запазя пет милиметра.
"offset" ще го оставя на три милиметра, тъй като линията се измести твърде надолу.
Ще натисна Окей и сега вижте, че ако започна да натискам "enter" линията и текста се изместват заедно.
Ще натисна "ctrl+Z" няколко пъти.
Със следващият пример ще ви покажа, как може да оцветяваме абзац, вместо да го подчертаваме.
Ще кликна върху този абзац, отново ще отида в "paragraph" панела и ще избера "paragraph rules".
Ще избера "rule below" и сега трябва линията, която поставям да бъде по-голяма от височината на текста.
Ще я направя 10 точки.
От "color" ще избера светлосин цвят и ще придвижа линията нагоре, като отрицателните стойности я преместват нагоре.
Виждам, че вината ми идва малко тясна, затова ще увелича на 12 точки и ще натисна окей.
Сега ако искам мога да променя дори цвета на текста, да го направя на бял.
С последният пример ще ви покажа друг интересен ефект, който може да получите чрез използването на тези опции.
Отново ще използвам "rule below" и ще го включа.
Ще го направя на три точки и ще го измести надолу.
След което за ляв "indent" ще избера 25 милиметра и 25 милиметра отдясно.
За цвят ще избера това приятно светло синьо.
Ще се върна в "rule above", ще го активирам.
От "offset" ще изместя линията надолу, ще я направя на 0,5 точки.
Отново ще върна в "rule below" и ще направя дебелината на 4 точки.
Така линията преминава точно през средата на синият правоъгълник.
Ето така получихме този ефект.
Ще се върна отново в "rule above" и ще променя цвета на син.
Ще натисна окей.
Ако искам да го приложа някъде другаде отново мога да маркирам теста, върху който искам да приложа стила и да кикна веднъж върху него.
Както казах всички така направени настройки може да ги запазим като стил, което ще разгледаме в следващите уроци.
И така това беше всичко за този урок, в който разгледахме "paragraph rules".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Aко искаме да оцветим абзац, как трябва да се процедира?
Отваряме панела Paragraph rules, избираме Rule Below и задаваме дебелина на линията минимум с височината на шрифта, след което въвеждаме отрицателна стойност в полето Offset
Отваряме панела Paragraph rules, избираме Rule Аbove и задаваме дебелина на линията минимум с височината на шрифта, след което въвеждаме отрицателна стойност в полето Offset
Отваряме панела Paragraph rules, избираме Rule Below и задаваме дебелина на линията минимум с височината на шрифта, след което въвеждаме положителна стойност в полето Offset
Отваряме панела Paragraph rules, избираме Rule Below и задаваме дебелина на линията минимум с височината на шрифта, след което въвеждаме стойности за Left/ Right indent 

Въпроси и отговори