Всичко за таблиците в Indesign

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа, как да създаваме таблици в "Indesign" и как да работим с тях.
Има три начина да направим таблица в "Indesign".
Единия вариант е ако имаме предварително набран текст в "Indesign" или друга текстова програма и след това да го поставим в работния документ.
Ще избера инструмента "type tool".
Забележете, че за отстояние между думите е използван клавиша "Tab".
След това ще отида в "table" и от тук ще избера опцията "convert text to table".
Появява се този диалогов прозорец и от тук може да изберем за разделение между клоните и какъв знак да използваме.
По подразбиране е поставена "Tab", но ако сме използвали друг разделителен знак може да го изберем от този списък.
Отдолу може изберем разделението, което ще използваме между редовете.
В случая ще използваме знака за края на параграф и ще натисна окей.
Ето така само за секунди създадохме таблица от съществуващия текст.
Сега ще ви покажа другия начин за създаване на таблица.
Трябва да работим с инструмента "type tool", да направим текстова рамка.
След което отново може да се върнем в менюто "table, insert table".
От тук може да изберем, колко редове да имаме, колко колони да имаме.
Дали да имаме "header & footer" и ще натисна окей.
Така отново зададохме таблица и сега може да започнем да въвеждаме текст.
Чрез използване на клавиша "Tab" мога да мина в следващата клетка.
Последният начин да поставим таблица е чрез използването на опцията "place", когато може да намерим в менюто "file".
От тук мога да избера таблицата, която искам да поставя.
Мога директно да кликна на нея два пъти или да кликна веднъж, за да я селектирам и да натисна "open".
Но вижте, какво ще стане ако маркирам самата таблица задържа клавиша "shift" и кликна "open".
Появява се този диалогов прозорец и от тук мога да избера ако в дадения документ имам повече от един лист, точно кой лист да вкарам.
В случая работи само с един.
Мога да избера точно, кои клетки да вкарам.
От секцията "formatting" за таблица виждам, че ще бъде неформатирана.
точно това което искам.
Ако имам предварително зададен стил на самата таблица това мога да го избера от тук и ще натисна окей.
Единия вариант да поставя такава таблица е да кликна някъде в диалоговия прозорец.
Другия вариант е да кликна и да приплъзна.
Така поставям таблицата.
Има доста корекции, които трябва да направим по тази таблица, за да я приведем в подходящ вид.
Ще изтрия горната таблица, която по-рано направих и ще преместя тази малко по-нагоре.
Ще избера клавиша "type tool" и когато се появи тази стрелкичка мога да започна да селектирам редове.
Ако застана от горната част на колоните мога да селектирам цяла колона.
Ако застана в някой от четириъгъла на самата таблица появява се стрелка, която е под 45 градуса.
Когато кликна мога да селектирам цялата таблица.
Когато се появи двойната стрелкичка мога да хвана линията, която разделя или редове, или колони и да я преместя.
По този начин правя клетките по-широки.
Ако искам всички клетки да са с една и съща големина отново ще маркирам така направената таблица, ще шотида в менюто "table" и от тук ще избера "distribute columns evenly".
По този начин правя всички колони с една и съща дължина.
Ако искам да увелича височината на клетките това мога да го направя, след като съм маркирала таблицата и от опцията тук многа да увелича височината на клетките.
От тук мога да увелича широчината им.
Ако искам да центрирам текст в клетките, достатъчно е да го подразня и след това ще избера тази опция, с която поставям текста, точно в центъра на самата клетка.
Ако искаме да поставяме редове или колони достатъчно е или да маркираме цялата колона, до която искаме да поставим друга, или просто да кликнем някъде с курсора в самата колона.
Ще се върна в "table" и от :insert" мога да избера, колко реда да добавя или колко колони.
От тук може да изберем, точно къде да поставим реда.
Под или над реда, който вече сме маркирали.
В случая нашия курсов ще се намира в най-горният ред, затова редовете, които ще бъдат поставени, ще се поставят под него.
И ще натисна окей.
Ако искаме да изтриваме достатъчно е само да ги маркираме, отново да се върне в "table, delete, row".
Ще маркирам първата колона, след което ще се върна в "table" и ще добавя още една колона, която искам да се намира от лявата страна и ще натисна окей.
Ако искам да обединя клетки достатъчно да маркирам всички клетки, които искам да обединя.
Единия вариант е да отида в "table, merge cells".
Другия вариант е да използваме eто тази опция от контролната лента.
По този начин обединявам всички клетки.
Тук ще въведа график и ще уголемя.
От тези опции тук може да изберем ориентацията на текста.
От тук отново ще го центризъм.
Ще намаля малко първата колона.
Какво ще може да правим с таблицата? Може да оцветяваме.
Ще маркирам цялата таблица, след което ще отида в "table и от "table options", единия вариант е да избера секцията, с която искам да работя от тук или просто да кликна на "table setup".
От този диалогов прозорец има различни секции.
Като тук мога да видя, колко редове и колони имам, каква ще бъде дебелината на разделителната линия на самата таблица.
Мога да избера друг вид линия.
Секциите "row strokes & column strokes" отговаря за линиите на редовете и колоните.
Вижте, какво можем да правим от секцията "fills" От "alternating pattern" ще избера "every other row" и за да видим, какви промени правим трябва да кликнем "preview".
Оттук мога да избера цвета на първият ред, а оттук мога да избера цвета на втория.
Ще натисна окей и нека видим какво направихме.
Ето така бързо и лесно оцветихме таблицата.
Ще избера червената стрелка и ще натисна клавиша "w".
Има нещо, което искам да променя.
Ето тук може да видим черните разделителни линии в таблицата.
Ако искаме да ги променим ще избера "type tool" и ще маркирам цялата таблица.
От проксито, което се намира в контролната лента може да изберем, кои линии на таблицата да запазим и кои да не запазим.
Синята маркировка показва, че тези линии са маркирани.
Същото това прокси може да го открием и в панела "stroke".
Дори бих казал, че от тук е по-добре да работим, тъй като проксито е по-голямо.
Ако искам да отмаркирам така маркирани линии.
Единият вариант е да започна да кликам на всяка от тях поотделно или други варианти с десен бутон на мишката да кликна и да избера "clear all".
Вътрешните линии показват вътрешната част на таблицата, външните - външната.
Ако искам да махна линията на всички редове например ще кликна на тази линия и от една точка ще направя на нула.
Сега ако отмаркирам забележете, че линиите за редове липсват.
Ако искам да премахна абсолютно всички линии в таблицата, отново маркирам таблицата "Select all", от тук избирам нула точки и отмаркирам.
И така това беше всичко за този урок, в който видяхме, как да създаваме таблици в "Indesign".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Kak да обединяваме клетки в таблици в Indesign?
Може да го направим само и единствено от менюто Table - Меrge cells
чрез маркиране на клетките, които искаме да обединим и изтриване на ненужните линии
Може да го направим от менюто Table - Меrge cells или от контролната лента

Въпроси и отговори

 • Защо не ми е активно менюто Insert table?

  Цвета Попова:

  Защо не ми е активно менюто Въведи таблица?

  Цвета Попова:

  на нов лист се получи ,иначе явно маркира предишната таблица и затова не е активно

  Диана Христова:

  Здравейте, Как можем да променим цвета на текстовете, без да се влиза във всяка клетка по отделно?

  Ангел Ангелов:

  Здравейте. Диана, аз бих действал оттук: Селектирам цялата таблица с Type tool от някой от ъглите - Character Style - от менюто - New Character Style - Character Color. А ако бихте искали да смените цвета само на определени думи, можете да използвате New Paragraph Style - GREP Style - New GREP Style и да въведете конкретната дума или знак. Така избраната дума може да се използва и на друго място в същия документ със същите настройки за цвят (и не само). Ако например имате няколко таблици със седмично разписание, думата НЕДЕЛЯ може да има едни и същи настройки във всяка една таблица.

  Диана Христова:

  Много благодаря!

 • Как се обединяват таблици?

  Емин:

  Как мога да обединя таблици в индизайн?

  Rumen Gotsev:

  обединяване на таблици в ИнДизайн е много трудно или почти невъзможно. Но може да се добавят редове и колони както и да се изтриват редове и колони.

  ето полезна връзка на английски език:

  https://indesignsecrets.com/joining-tables.php

  https://indesignsecrets.com/merging-two-tables-together-in-indesign.php

  https://www.google.com/search?q=join+tables+indesign&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwj-tKK6u8jiAhVQxMQBHeXtDqMQ_AUIECgB&biw=1366&bih=583

  https://www.google.com/search?q=join+tables+indesign&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiX-o_Ww8jiAhVs5aYKHTsOBWIQ_AUICSgA&biw=1366&bih=583&dpr=1