Форматиране на цял ред, използвайки вградени стилове (Nested styles)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще довършим разглеждането на "nested styles" и ще ви покажа още една страхотна опция, която се крие в този панел.
Ще избера "type tool" и ще кликна някъде в текста.
След което ще отида в панела "paragraph style" и ще кликна два пъти върху текст.
Ще отворя секцията "drop caps and nested styles".
Сега нека разгледаме последната част от този прозорец.
С опцията "nested line styles" може да поставяме определен "character" стил върху един или повече редове в текст, върху който вече е приложен "paragraph" стил.
Сега ще ви покажа, как може да правим това.
За да създадем нов стил, отново ще кликна върху бутона "new line style" От допълнителното меню ще избера "all small caps" и отново, за да приложа този стил само трябва да кликна някъде отстрани.
Сега казвам на "Indesign" да приложи стилът "all small caps" само на първият ред от всеки абзац.
Ако искам този стил мога да го приложа на два реда.
Ще се върна на един ред и ще натисна окей.
Сега ще ви покажа, коя е страхотната част на поставяне на стил по този начин.
Такъв стил ние можеше да поставим и чрез използването само на "character style".
Само си представете, че трябва да кликаме върху всеки абзац поотделно и да поставяме дадения стил.
По този начин направихме всичко едновременно.
Нека кажем, че трябва да направим промени върху абзаците и по-точно върху първият ред.
Ще изтрия първите няколко думи, след това ще изтрия и тези.
Обърнете внимание, че когато думите от вторият ред се прехвърлят на първия, те приемат същото форматиране.
Същото ще се случи ако започна да пиша тук Думите, които се намираха на първият ред и бяха с главни букви, в момента, в който преминаха на втория те приеха стила, който е приложен на основния текст.
Искам да ви покажаоще нещо, ще отида в "object".
В момента текста ми е разпределен в две колони но ще го променя да бъде разпределен в три.
Отново забележете думите, които не се побраха на първият ред и бяха принудени да прехвърлят на втория отново промениха форматирането си.
Когато се налага да правим такъв вид форматиране и да прилагаме стилове само върху определени редове, това е най-добрия начин да го направим.
Сега ще скролна надолу и ще ви покажа върху примера от предният урок, как отново може да поставяме "nested line styles".
Ще кликна веднъж върху текста, ще отворя секцията с "nested styles" и от тук ще избера стил оцветяване.
Отново, за да отложат трябва просто да пипна отстрани.
След това ще изберат друг стил, tози път ще е "bold italic" и вместо да го приложа на един ред искам да го приложа на 2.
Ето още един пример, където може да използваме "nested line styles".
Tова беше всичко за този урок, в който видяхме как може да използваме "nested line styles" да поставяме различни стилове върху един или повече редове от текст.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е разликата между Nested styles и Nested line styles?
С Nested styles може да поставят стилове върху отделни думи или значи, докато с Nested line styles форматираме само и единствено изречения
С Nested styles може да поставят стилове върху отделни думи и изречения, докато с Nested line styles форматираме само и единствено редове
Почти няма разлика. С Nested styles може да поставят стилове между препинателни знаци и знаци като форст лайн брейк (Forced line break), докато с Nested line styles форматираме само първите два реда от параграф