Селектиране и преместване на текст. Къде се намират скритите знаци?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този рак ще разгледаме, как да селектираме текст, а също така и някои по-особени опции, които ще са ни необходими, когато започнем да коригираме такъв.
За да селектираме текст първо трябва да активираме "type tool".
Достатъчно е само да кликнем някъде в самия текст с левия бутон на мишката и да приплъзнем, за да маркираме и да селектираме частта, която искаме.
Ако кликна два пъти върху някоя дума селектирам само нея.
Ако кликна три пъти, селектирам целият ред.
Ако кликна четири пъти селектиран целият абзац.
ако кликна четири пъти и задържа лявия бутон на мишката и започна да приплъзвам, маркирам следващият абзац.
Ако кликна пет пъти селектирам целият текст.
Но както вече знаете по лесния начин да селектираме целия текст е чрез използването на комбинацията от "ctrl+a".
Другия начин да селектираме телст, без да използваме мишката е чрез използването на стрелките от клавиатурата.
Когато задържа клавиша "shift" и започна да натискам дясна стрелка, започвам да селектирам всяка буква поотделно.
Ако започна да натискам лявата стрелка отмаркирам така направената селекция и започвам да маркирам текста в обратна посока.
Продължавам задържа клавиша "shift" и сега ще натисна долната стрелка.
Така маркирам всеки следващ ред.
Когато започна да натискам горната стрелка отмаркирам направената селекция и маркирам текста отгоре.
След както разгледахме всички възможни варианти за селектиране нека видим и останалите опции.
Първото, което трябва да направим, когато получим текст, който трябва да коригираме е да активираме така наречените скрити знаци.
С тяхна помощ може да видим, къде имаме зададен параграф как са направени отстоянията, дали е използва клавиша "tab" или е използван "space" бара, за да се направят отстоянията.
А също така може да видим и различни особености на текста.
За да активираме скритите знаци може да отидем в минюто "type" и да изберем "Show hidden characters", но по-лесния вариант е да отидем в контролната лента и от ето тук да изберем отново "hidan characters".
В момента съм ги активирала, но не виждаме нищо, защото работим в "preview mode".
Натискам клавиша "W" и сега може да видим скритите значи и как е въведен самият текст.
Ще избера "zoom tool" и ще приближа тази част от текста.
Ето тук виждаме, че имаме използван клавиша "tab" в ето този абзац, а в долният абзац отстоянието е направено, чрез използването на клавиша "space".
В тези параграфи не виждаме никакво отстояние, тъй като това отстояние е направено в самият "paragraph style".
Това ще ви покажа, как ще го направим в следващите уроци.
Както виждате в момента имаме приложени различни стилове в текста.
Ако искам да приложим стила, който е използван в основния текст върху заглавието, може да изберем пиперката и много бързо и лесно да направим това.
Но искам да ви предупредя, че когато работим с пипетката по този начин текстове ни не трябва да е маркиран.
Тъй като ще получим нежелан резултат.
Сега ще ти покажа точно, какво имам предвид.
Ще направиша "V", за да селектирам черната стрелка ще селектирам заглавието ще селектирам пипетката и ще кликна върху основния текст.
Вижте какво получихме.
Запълваме цялата рамка вместо да вземем стила, който искаме да поставим.
Ще стисна "ctrl+z".
Този път няма да селектирам текст и отново ще кликна върху пипетката, ще кликна върху основния текст.
Промяна на курсора ми показва, че в момента съм взела дадения стил и когато започна да селектирам текста, прилагам стила, който избрах с пипетката.
Ако кликнете върху пипетка два пъти ще получите това допълнително меню и от тук може да изберете, точно кои особености да вземете, когато използвате пипетката.
От стелките тук може да видите допълнителните опции, които се крият зад всяка секция.
Ако не искам да взимам "stroke" или плътният цвят на обекта, който маркирам достатъчно е само да отмаркирам тези две секции.
Отново ще ви припомня нещо, което разглеждахме още в предните уроци, когато говорим за "preference" панела, а именно как може да копираме и да преместваме текст.
Това е много полезна опция особено, когато работим с различни таблици и искаме да преместим текста от една клетка в друга.
За да има тази възможност трябва първо да отворим "preference" панела чрез комбинацията "ctrl+k".
От секция "type" ще избера опцията "enable in layout view" и ще натисна окей.
Когато селектирам текст без никакъв проблем мога да го хвана и да го премести от едно място на друго.
Докато текста ни е маркиран и кликна с левия бутон на мишката и задържа клавиша "alt" мога да копирам този текст.
Също така ако имам такава рамка, която не е свързана към рамката, с която в момента работя отново мога да копирам текста и да го преместя.
Това беше всичко за този урок, в който разгледахме, как да селектираме текст, а също така и някои настройки, от които ще имаме нужда в работния процес.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ako искаме да копираме определен стил от текст, чрез използване на пипетката, трябва да...
копираме рамката на текста върху, който ще приложим стил, след това селектираме пипетата и избираме нужния стил
копираме текста върху, който ще приложим стил, след това селектираме пипетата и избираме нужния стил
селектираме пипетката и избираме стила, който искаме да използваме, след което маркираме рамката на текста, върху, който ще приложим избрания стил