Какво е това nested styles (вградени стилове) и как да ги използваме?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме така наречените "nested styles" Мислете си за тях като стил, който е вграден във вече съществуващ такъв.
Това е начин да приложим различни "character" стилове върху части от текст, който вече е бил форматиран с определен "paragraph" стил.
По-рано създадох няколко "paragraph" стила, които ще видите в панела "paragraph style", А също така и няколко "character" стила, които ще използвам, за да ви покажа точно, как работи "nested styles".
Ще избера "type tool" и ще кликна в първият абзац отгоре.
Ще отворя панела "paragraph style" и виждам, че върху този текст е приложен силът "текст".
Ще кликна два пъти върху него, за да го отворя след това ще отида в секцията "drop caps and nested styles".
От "drop caps" създаваме така наречените падащи букви.
От "lines" може да изберем, колко реда да заема буквата.
От 'character" мога да избера, колко знака да бъда включени.
За сега ще ги оставя на един и от "character style" мога да избера, мога да избера, какъв стил да приложа.
В този случай искам да приложа сил оцветяване.
По този начин създавам падащи букви във всеки абзац, където приложен отиват текст.
Ще върна "character style" на "none" и от тук ще нулирам двата прозореца и сега нека разгледаме следващата секция.
Тук може да прилагаме така наречените "nested styles".
За да създадем такъв, трябва да кликнем на бутона "new nested style".
В първото прозорче може да изберем, какъв стил да приложим.
Отново ще прилжа стила оцветяване и за да го активираме трябва да кликнем някъде отстрани в прозореца.
По този начин казваме на "Indesign" да приложи стила оцветяване, върху една дума.
Ако искам този стил да бъде приложен върху повече от една дума мога да кликна върху единицата и да избера върху, колко думи да бъде приложен.
Отново, за да го приложа, трябва да кликна някъде отстрани в прозореца.
Ако искам да бъде приложен примерно на цяло изречение е достатъчно да кликна върху "words", появява се това падащо меню, откъдето мога да избера да приложа този стил цяло изречение.
В този случай приложих този стил върху три изречения.
Ако искаш само едно отново кликвам върху тройката, променям броя на изреченията, които искам да бъдат оцветени и кликвам отстрани.
Ще натисна окей и нека видим, какво получихме.
Тук изглежда сякаш сме поставили този стил на целият абзац.
Това е така тъй като целият параграф се състои от едно-единствено изречение.
Но вижте, какво може да направим.
Достатъчно е да поставим някъде точка например "Indesign" разпознава, че това е едно изречение и прилага този "nested styles", който току-що създадохме само върху него.
Нека разгледаме следващия пример.
Представете си, че това е ужасно дълъг списък с различни продукти, описание към тях и цена.
Отново ще кликнем някъде в текста, ще отворя панела "paragraph style" и виждам, че върху този текст е приложен стилът списък.
Ще кликна отново два пъти върху него, ще отворя "drop caps and nested styles" и нека видим тук кави стилове може да приложим.
Ще избера "new nested style" и след това ще приложа стилът "all small caps".
Този стил искам да бъде приложен на целият ред.
Тъй като нямаме такава опция в допълнителното меню ще избера "Forced Line Break" и ще кликна отстрани.
Така прилагам този стил върху целият първи ред.
Ще натисна окей и ще ви покажа, точно какво представлява този знак.
Ще избера лупичката и ще приближа.
"Forced Line Breack" е ето този знак, който виждате тук.
Благодарение на него прехвърляме текст на следващ ред, но без да правим отстояния за параграф.
Такъв знак може да поставим чрез избиране на "type tool" Кликваме в текста, там където искаме да поставим нов ред и използваме клавишната комбинация "shift+enter".
Другият вариант е да отидете в "type, break character" и от тук да изберете "forced line break".
Друго нещо, което виждам се е случило в този текст, по невнимание съм поставила "page break", тоест поставила съм прекъсване на страницата.
Това е този знак тук.
Много лесно може да се постави, когато се натисне най-десния клавиш "enter" на клавиатурата.
За да го премахна ще го маркирам чрез "type tool" и ще го изтрия.
Ето виждам, че има поставен още един"page break" ще повторя тази процедура.
Сега може да продължим да разглеждаме "nested styles".
Отново ще се върна в стила списък, "drop caps and nested styles".
Приложихме първият стил "all small caps" на първият ред.
Както казах нека си представим, че първият ред представлява името на продукта.
Вторият ред ще бъде описанието.
Ще поставим нов стил.
Ще избера "new nested style".
От тук ще избера "bold italic" Отново ще избера "Forced Line Break", но този път този стилл искам да се приложи не само до първия такъв знак, но и до втория.
Затова ще кликна върху единицата и ще избера две, ще кликна отстрани.
Остана ми да приложа стил върху цената, отново ще кикна върху "new nested styles", ще избера стила, който искам да поставя.
Както ви казах в падащото меню за съжаление нямаме примерно край на абзаца или подобна команда, която да обучава край за дадения текст, затова най-лесният начин е да изберем знак, който го няма в текста.
Примерно нямаме знака "tab" в текста и затова ще избера "tab character".
Така съм сигурна, че "Indesign" ще подчертае частта, която искам.
Ще натисна отново окей и ще премина към следващият лист.
С този пример ще ви покажа малко по-сложно поставяне на различни "nested" стилове.
Ще кликна в текста и след това отново ще кликна два пъти върху "paragraph" стила, който е приложен тук.
Както виждате на места има само по две имена, но на други по три.
За имената ще избера ето този стил.
Този стил искам да бъде приложен от началото на името, до първата запетая.
Обрнете бнимание, че в падащото меню нямаме команда за запетая и нямаме опция за поставяне на такава.
Затова единственото, което трябва да направим е просто да поставим такава чрез кликване в прозореца и избиране на знак запетая.
Така поставям този стил от началото на текста, до първата запетая.
С думата адрес не искам да оставям никакъв стил, затова ще кликна на "new nested style" Първото прозорче ще го оставя на "none" и този стил искам да бъде приложен до двете точки, веднага след думата адрес.
Затова точно това ще доведа, ще въведа 2 точки и ще кликба отстрани.
По този начин не прилагам никакъв стил върху думата адрес.
Ще избера отново "new nested style" За улиците ще избера ето този стил.
Искам да бъдат подчертани и в курсив.
И отново този стил искам да се приложи от двете точки до следващата запетая.
Затова ще поставя отново знакът за запетая и ще кликна отстрани.
И за телефон ще избера друг стил.
Този път ще избера "Forced Line Break", тъй като никъде в този текст няма "Forced Line Break", а както казах това е начина да приложим този стил до края на абзаца.
Ето така само за секунди направихме едно доста сложно форматиране, използвайки само един-единствен "paragraph" стил, но в него вградихме няколко "character style".
Искам да ви покажеш само още нещо в това меню.
Ще тикна отново два пъти върху стила, който току-що приложих и ще се върна в менюто.
От двете стрелки тук мога да променям реда на приложените стилове.
В този урок разгледахме "nested styles", благодарение на които може да правим по-сложни форматирания на текст и веднъж овладяни те биха ни сшестили ужасно много време в процеса на работа.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Kak съдаваме прекъсване на страница или Page brake?
чрез използването на клавишната комбинация Shift + Enter 
чрез използване на клавиша Enter (без значение дали разполагаме с един или два клавиша от клавиатурата) 
чрез използване на клавиша Enter (намиращ се в дясната част на клавиатурата)
чрез използването на клавишната комбинация Shift + Backspace

Въпроси и отговори

  • Ели:

    Когато в текста има думи оцветени в розово по този начин, това показва, че избраният от Вас стил липсва и той не може да бъде избран. Решение на проблема е да се избере нов шрифт, който да поддържа нужният стил.