Закрепяне на обекти към текст (Anchor text object)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа, как да прекрепяме обекти към текст, така че когато правим корекции върху него изображенията ще се изместват заедно с текста.
Ще натисна клавиша "W", за да премина в работен режим и след това трябва да се уверим че "hidden characters" са ни актижирани.
Ще приближа тази част от документа като задържа клавиш "alt" и използвам "scroll" бутона на мишката.
Ще избера "type tool" и ще поставя няколко интервала в началото на този параграф.
И вижте, какво ще получа.
Измествам текста, но не променям позицията на изображението.
Какво ще стане ако искам тази снимка да се измества заедно с преграфа.
Ще натисна клавиша "escape", за да изляза от режим за работа с текст.
След това ще натисна клавиша "V" за да селектирам черната стрелка и ще кликна върху изображението.
Ще го приближа още малко, но обърнете внимание на ето това квадратче.
Когато кликна на него веднъж и го задържа.
Преместя го между точката и този интервал получаваме този знак, който ми показва, че в момента има прикрепен обект.
Също така виждам ето тази котвичка тук.
Ако отида в менюто "view, extras и избира "show text threads" тази линия ми показва, точно къде е прекрепен обекта.
Ще отдалеча малко и отново ще поставя няколко интервала.
Сега вижте, когато правя корекции върху текста снимката се измества заедно с него.
Ще селектирам тази снимка.
Отново ще отида върху синьото квадратче, ще натисна левият клавиш на мишката, ще задържа и ще прикрепя това изображение към горните три реда.
Отново искам да обърна внимание, точно как го правя.
Поставям курсора между буквичката "D" и интервала.
Тъй като ако става веднага след интервала вижте ефекта, който ще си получи.
Закрепям обекта и долният ред се прехвърля отгоре.
Тъй като не е това, което искам ще натисна "ctrl+z".
Отново ще кликна върху синьото квадратче и ще поставя курсора между буквичката "D" и интервала.
Така когато започна да измествам текста измествам и изображението.
Изображение може да прикрепим и към знаци за параграф.
Сега ще вечерям тази снимка.
Ще килкна циньото квадратче и ще задържа левият бутон на мишката.
Ще застана върху знака за параграф и ще пусна.
Така прикрапих тази снимка към този параграф, ще натицна клавиша "T".
Сега ако искам да поставя тази снимка някъде другаде, трябва да изместя самият параграф.
Освен снимки може прикрепяме различни обекти.
Отново ще натисна черната стрелка и ще кликна върху така направената група.
Преди това ще изтрия последното изречение, за да ви кажа, че тази група няма да се премести.
Отново ще натисна "ctrl+z" Ще избера черната стрелка, ще кликна викна върху така направената група.
Ще кликна върху синьото квадратче, ще задържа левия бутон на мишката и ще го поставя точно преди този интервал.
Сега когато отново изтрия текст забележете, че разстоянието между последното изречение и обектите остана същото и те се предвиждат заедно с текста.
Ще маркирам тази снимка, след което ще отида в менюто "object, "anchored options".
От този панел бихме имали нужда ако работим с някои от по-старите версии като cs4 или cs3.
И сега ще ви покажа защо.
Навремето, за да се закрепи обект трябваше да се маркира, да се изтрие временно чрез натискане на "ctrl+x" за да го запази в "spaceboard" Слет това ще избера клавиша "t", ще кликна преди знака за интервал и ще натисна "ctrl+v".
Сега когато кликна отново на картинката от тук разбирам, че обекта ми е закрепен към текста, но не на позицията, на която беше по-рано.
От "object, anchored object, options" това нещо мога да го променя като използваме това прокси отстрани.
А също се налага мога да използвам и ето тези.
Но както видяхте закрепянето става по много по-лесен и по-прецизен начин, затова няма нужда да разглеждаме този панел.
Това беше всичко за този урок, в който видяхме, как да прикрепяме обекти към текст.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво друго използваме опцията Show text threads?
с тази опция може единствено да показваме пътищата на свързаните текстовите рамки
за да направим видими пътищата, който показват как са свързани текстовите рамки, а също може да видим ако имаме прекрепени обекти към текст, начина, по който са закрепени 
използваме я да закрепваме обекти към текст
за да направим видими пътищата, който показват как са свързани текстовите рамки, но не може да видим ако имаме прекрепени обекти към текст, начина, по който са закрепени

Въпроси и отговори

  • Как да изведа на екрана маркерите на изображението?

    инж. Maskara:

    Проблема ми е следния - още от 4ти модул мисля. Маркерите на изображението, които са за трансформация и ъгли ги виждам. Не ми излиза допълнителния маркер, в случая - този който провлачвам, за да "закотвя" изображението в текста. Също не ми излиза маркера вляво, този който прилича на знака за безкрайност. Прилагам 2 изображения - от урока и това, което виждам на своя екран.

    инж. Maskara:

    Без да искам пейстнах втори път същото изображение. Моля, за извинение.