Анкета_ Show/ Hide buttons and forms

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще завършим анкетата.
Ще направим бутони с помощта, на които да стриваме и да показваме правилния текст.
Ще се върна в работния документ и тук виждате, че първият син правоъгълник вече е превърнат в бутон.
Ще превърна останалите два правоъгълника в бутони с вече познатият ни начин.
С маркиране "ctrl+c" копирам, с "ctrl+v" го връщам обратно, махам контура.
От "buttons" идвам и избирам този път бутон.
За име ще бъде "Резултат:" и за "rollover" ще поставя син цвят.
Маркирам текста със задържане на клавиша "ctrl" и два пъти кихане, с "ctrl+x" го изтривам и с "ctrl+v" го поставям най-отгоре.
За да направим така, че когато кликнем на единия бутон да получим правилния текст, трябва да превърнем самият текст също в бутон, както направих този по-рано.
Ето тук отстрани виждате останалите два текста.
Кликам на втория, от "type" ше избера "button".
За име ще въведа Резултат 2 отговор".
Кликам на следващия и ще направя същата операция.
Маркирам такава правилните бутони и от менюто "object" ще избера "convert shape, ellipse".
Tук виждам, че имам затъпен текст, затова ще маркирам този текст и ще го намаля малко, а кръга ще уголемя малко.
След като превърнахме всички обекти в бутони нека видим, как да свържем правилният бутон, с правилната информация.
Ще кликна върху първият син правоъгълник и за "action" съм използвала "show/ hide buttons and forms".
От "visibility" виждам всички използвани бутони в документа.
Всички бутони с номерация 1234-9 са радио бутоните, които по-рано направихме.
Тук отдолу виждам, че имам два непреименувани бутона Също така не виждам текста, който току-що конвертирах в бутони.
Това е така, тъй като самите бутони се намират извън работният лист.
Ще ги маркирам и ще ги приближа.
Сега, когато кликна върху този бутон мога да видя, че са ето тук долу.
Маркирам следващият бутон и ще го преименъвам на "Резултат 2 точки", а този ще бъде "Резултат 3 точки".
Отново ще маркирам първият син правоъгълник.
Благодарение на полето "visibility" може да изберем, кои бутони да се виждат и които ни да не се виждат.
Всички бутони, които имат "x" пред себе си ще останат видими.
В случая аз ще искам да виждам "Резултат отговор 1".
Това е текста, който се намира вече върху чинията.
И не искам да виждам ето тези два текста.
Ще кликна два пъти върху всеки от тях.
Също така ще кликна върху текста и ще се уверя, че "hidden until triggered" е маркиран.
Ще кликна върху следващият бутон.
От "action" ще избера "show/ hide buttons and forms" Кликам два пъти върху "Резултат 1 отговор", това е този текст тук, който не искам да виждам.
Правилният текст за този бутон ще бъде "Резултат 2 отговор", затова кликам веднъж, за да го активирам и два пъти кликам върху "Резултат 3 отговор".
Кликам върху текста и отново ще се уверя, че "hidden until triggered" е маркиран.
Това означава, че този бутон ще остане скрит, докато не се активира.
Същата операция ще я повторя с последният бутон.
От "action, show/ hide buttons and forms", ще искам да виждам "Резултат 3 отговор", но не искам да виждам "Резултат 2 отговор" и "Резултат 1 отговор".
Кликам върху последният текст и ще поставя тикче върху "hidden until triggered".
Сега ще маркирам трите текста, които току-що направих.
Оттук ще избера "align to key object" и ще позиционирам текста, използвайки тези две опции.
След както сме готови отново ще експортирам "PDF" от "export ".
Ще променя името - "save".
Някъде съм пропуснала и имам оферта текст Ще се върна и ще го оправя малко по-късно, но въпреки това няма да ни попречи да експортираме "PDF".
Ще отдалеча малко Тук виждаме бутоните, които направихме Когато кликна на първия бутон вижда само този текст, когато кликна на вторият бутон първият текст се скрива и се появява втория.
Когато кликна на третия бутон виждам третият текст.
Тук виждам, че се е получило леко изместване и ето го и липсващият текст.
Това лесно може да се поправи, когато скрия другите два текста.
Най-хубавото е, че когато преименувахме бутоните слоевете приеха техните имена.
Сега отново ще експортирам "PDF" и ще тествам бутоните.
Вече нямаме проблем.
И така това беше всичко за този урок, в който завършихме нашата анкета за здравпсловно хранене.