"2D Tracking" в After Effects.Концепция на 2D тракинга в After Effects.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В следващите няколко урока ще видим как може да проследим даден елемент от видео чрез "2d tracking" в "after effects" и да го заменим с друг елемент, който ще направим в "after effects".
Първо ще вкарам видеото в "after effects".
Видеото е снимано от кола.
Това, което ще направим е да заменим картинката в билборда с друга.
Първо ще направя нова композиция.
За да успеем да заменим картината в билборда, трябва да проследим четирите ъгъла на билборда.
След като имаме тази информация ще успеем да поставим друго изображение вътре в билборда.
Как става това? Отивам в менюто "window" и ще отворя "tracker" панела.
Панела се появи,ето тук.
В панела виждаме няколко опции.
Опициите са: "track camera", "warp stabilizer", "track motion" и "stabilize motion".
С "track camera" ще се сблъскаме по-напред в уроците.
Това е възможността да пресъздадем движението на камерата в "3d" пространството.
"track motion" ни позволява да проследим някакво движение.
"stabilize motion" е възможността да стабилизираме дадено движение в картината.
"warp stabilizer" добавя ефекта, който в предишните уроци използвахме за цялостно стабилизиране на картина.
В момента ни интересува "track motion".
За да го активираме ще, трябва да избера слоя.
Избираме слоя и натискам "track motion".
Отвори се един нов панел, който е "layer view".
Появи се и един "track point".
След малко ще разгледаме какво представлява "track point".
Преди това ще разгледаме остналите опции от "tracking" панела.
"motion source" ни показва материала, които ще ползваме, за да проследим даден елемент вътре в него.
В случая тракера се нарича "tracker 1".
Това е първото проследяване на дадено движение.
Нека да видим какви опции ни предлага "track type".
Тук виждаме следните опции: "stabilize", "transform", "parallel corner pin", "perspective corner pin" и "raw".
В зависимост от това, какво искаме да постигнем, чрез проследяването на движението, можем да стабилизираме картината спрямо движението.
Как да извлечем информацията на конкретна точка в 2D пространство на кадъра? Трябва да използваме "parallel corner pin".
Това са четири тракера, които в случая са паралелни и не са много коректни.
Също така ни е необходимо и "perspective corner pin".
Чрез него ще извадим информация за перспективното съкращение на дадена равнина.
"raw" ни помага да извелечем суровата информация от това проследяване на елемент.
За да пореследим четирите ъгъла на билборда ще избера опцията за "perspective corner pin".
При активиране на опцията се появяват четири точки за проследяване.
Сега ще се приближа малко по-близо.
Какво означават тези правоъгълничета за всяка една от точките? Ако кликна във вътрешният квадрат, можем да местим точката.
Но каква част ще проследи тракера? Вътрешният квадрат показва каква зона от картината ще се опита да следи алгоритъма, а външния квадрат е зоната, в която ще се опита да намери информацията, която всъщност трябва да проследи.
Тази информация ни дава малкото квадратче.
След малко ще разберете защо са важни тези два квадрата.
Нека първо да отидем малко по-напред във времето.
И ще наместя четирите точки в четирите ъгъла на билборда.
В момента се намираме на 1524 фрейм.
Ако забелязвате картината е доста нестабилна, което означава,че всяка една точка за всеки един фрейм доста се променя и е непостояненна.
Ако са много нестабилни точките, примерно ако тук се намира едната точка, а другата чак в този фрейм, ще е доста трудно проследяването.
Разстоянието, което се получава, трябва да го имаме предвид, за да настроим колко да са големи външните квадратчета на всеки "trackpoint".
Ако не са достатъчно големи, тогава алгоритъмът няма да успява да достига до точката, защото тя ще излезе извън квадратчето.
И тогава няма да бъде прецизно откриването на елемента, който искаме да проследим.
Нека да се върна на 1524 фрейм.
Ще направя квадратчетата да са сравнително малки.
За момента не трябва да са големи.
Дори е задължително да ги направим в този случаи по-малки.
Ако са много големи, става по-бавен трака.
И ще оразмеря само средните квадратчета.
Нека се преместим, за да видим какво е изместването.
В тази зона не виждам да е много сериозно иместването на точките.
Но тази точка, в следващия фрейм все още попада в този квадрат.
Но ако той е прекалено малък, тогава няма да може да засечем качествено точката.
За целта ще избера даден "track point" и ще уголемя правоъгълника.
Така ще направя и с останалите.
Следващият етап е вече да преминем към проследяването на самия материал.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Откъде можем да изберем да ползваме "Tracker" - a в After Effects ?
От "Composition" менюто
От "View" менюто
От "Tracker" панела

Въпроси и отговори

 • Защо не мога да сваля първичните материали от М4?

  Georgi:

  "2D Tracking" в After Effects.Концепция на 2D тракинга в After Effects.

  Крис:

  Аз също не мога да сваля първичните материали от М4.

  Крис:

  Смених Алтернативен видео плеър...и не знам дали е това причината, но сега изтеглих първичните материали от М4