"Shape layer" в 3D пространството. Модификатор "Wiggle Paths"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Нека да приемем, че това е движението, което искаме за текста.
Ще преминем и към създаване на фон.
Първо нека да отида в другата композиция и да махна този панел.
Сега ще добавим нов "Solid" слой.
Нека да променим цвета.
Няма нужда да го правя 3D слой, нека да бъде като фон.
Ще създам още един "solid" слой.
Той ще бъде с по-тъмен цвят.
Може леко да модифицираме и маската.
Ако задържа клавиша "Shift", мога да запазя пропорцията на маската.
Ако пък задържа клавиша "CTRL" и избра някоя от страните тя ще се модифицира симетрично.
Леко ще я намаля.
Ще омекотя малко и границите.
Това което ще добавя е още един слой, но той ще бъде още по-тъмен.
Обръщаме маската и се получава нещо, като винетиране.
И нека да приемем, че това ни е фона.
За да не ми пречат тези слоеве, ще ги избера и трите и от менюто "Layer" ще ги прекомпозирам.
Ще напиша "BG", тоест "background".
Следващо нещо, което искам да направя е да добавя няколко основни форми, които в последствие ще анимираме.
Избираме "Pen Tool".
Нито един слой не трябва да е селектиран.
И по този начин ще направим "shape" слоя.
Нека го преместим долу.
Мога да променя и цветът, с който е запълнен.
Нека да сложим тъмен цвят.
Нека да добавим още един "Shape" слой.
И на този слой ще променим цвета.
И ще ги пренаредим.
Това което ще направим на "Shape"слоя е да го превърнем в "3D" слой.
И както виждате той леко изпъкна.
Защото той се премести в 3D пространството.
За да го наместим на правилното положение ще отида в "custom view".
И както виждате той се измести пред текста.
Сега избираме "selection tool" и по кордината "Z" да го преместим назад.
Нека да отидем в "active" камерата.
И вече "shape" слоя е поставен зад текста.
Той приема осветлението, което създадохме.
Сега ще добавим "Trim Paths".
В случая ще го използвам по същият начин, както го бяхме използвали и в предишен урок.
И ще анимирам "End" параметъра.
Понеже вече го превърнахме в "3D" слой, може да анимираме и ротацията на целият слой.
Ще избера и трите хронометър по трите оси на въртане.
Отиваме в началото и ще го завъртя.
Ето по този начин.
Ето това е движението, което получаваме.
Избираме трите ключа на въртене.
Това са последните три ключа и от менюто "Animation" с "Keyframe Assistant", избираме "Easy ease", за да стане по-меко наместването.
Отново създаваме още един "Shape" слой.
С няколко по-малки елемента.
Те ще бъдат за фон.
Нека да променим малко и цвета.
Ще ги поставя в частта където е този "shape".
Нека да ги превърнем и в 3D слоеве.
Също така малко преместваме и позициите им.
Ето така.
Остана да променим и цвета на всеки един от тях.
"Shape 1" ще го направим малко по-светъл.
А "Shape 3" ще го направя с по-тъмен и наситен цвят.
Нека да видим как изглеждат така.
Мисля, че изглеждат доста добре и нека да продължим със следващите стъпки.
За тях ще използвам друг модификатор.
Ще добавим "Wiggle Paths".
Нека усилим големината му и да намалим детайла.
принцип Този модификатор влия е на ръбовете на формите, като се променят по произволен начин.
Но аз ще го използвам, само като модификатор.
За да не се анимират ще сложа на 0 опцията "wiggles per second".
От тук може да се промени фазата на изкривяването.
Но както виждате вече не се движат самите ръбове.
Отново добавяме и "Trim Paths".
И анимираме и него.
Може също така съвсем леко да анимираме и размера.
За да се получи оформяне на тези форми.
Ще избере ключовете да бъдат меки.
Нека да пуснем да виждаме всичко.
Ще анимирам отново въртенето на този слой.
Ще го направим в противиположната страна.
Ще преместим малко по-назад целият слой.
За това отиваме в "custom view".
Ще завъртим леко и го изместваме малко по-назад.
Нека отидем в "Active view".
Хубаво е след като го дръпнахме назад, да го направим и малко по-голям.
По този начин добавихме още няколко елемента към фона.
Допълнително може да анимираме и позицията.
Когато се извърта да го преместим назад.
Нека да бъде на 3500.
Ще го преместя ключа в началото.
И защо да не намирам и малко плътността му? Нека да е от 40 и някъде към 25-тия фрейм да стане на 100% плътност.
Ще избера ключовете.
Ще ги направя отново меки.
И нека да видим какво се получи.

В този урок

Поставяне на "Shape layer" в 3D пространството. Използване на модификатора "Wiggle Paths"

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кой модификатор на "Shape layer", можем да изкривим краищата на формите ?
Trim paths.
Wiggle paths.
Fill