Коригиране на крива на анимацията чрез "Graph editor".

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
"after effects" ни предлага няколко варианта за коригиране на анимацията.
Нека да направим нова анимация на обекта.
Нека направим да стигне до ето тази точка.
Както виждате обекта ще се придвижи по права линия.
Ако искам да накарам обекта до стигне до точка "Б" по някаква дъга.
Единият вариант, някъде по средата на анимацията да отида и да преместя обекта.
Както виждате се получава доста специфична крива.
Но, за да има по-голям контрол.
Виждате, че се появят едни рамена, чрез които можем да контролираме тази крива.
Без нужда да добавяме повече ключове.
По този начин можем да правим конкретни движения, които да са плавни.
Без да се налага да си играем много.
За момента ще изтрия този ключ.
Как ще го изтрия? Просто го избирам и натискам бутона "delete".
И за да накарам обекта да се движи в дъга.
Ще избера слоя.
Ще избера позицията на първият ключ.
И ще наместя рамото.
Съответно избирам позицията на вторият ключ и намествам второто рамо.
По този начин можем да променяме пространствените корекции на траекторията.
Без да се налага да добавяме повече ключове.
Нека да пусна и да видим какво ще се случи.
Обекта се движи по коригираната траектория.
Това е много удобно, защото ако искаме да постигнем плавна траектроия, не е нужно да добавяме толкова различни ключове между двете основни положения, откоито искаме да се придвижи обекта.
Друга опция е "graph editor".
Той се изважда от този бутон.
И той какво ни позволява? Ще натисна този бутон и ще влезнем в "graph editor".
Това е графиката на анимацията на параметрите.
За да виждаме графиката на конкретен параметър, ние първо, трябва да го изберем.
В случая ние сме анимирали само позицията.
И както забелязвате графиката е малко странна.
Но тя какво ни показва? "after еffect" ни предлага удобен начин да виждаме графиката на скоростта на обекта.
Какво означава това? През цялото време, обектът се движи с една постоянна скорост.
За това и тя е равна линия.
Движи се от една точка от другата.
Ако искаме да приложим чисто анимационен принцип на равно затихващи и равноускорително движения.
Трябва да избера тази точка.
Да кажем, избираме вторият ключ.
И ще го преместим надолу.
Какво означава това ? Скоростта на слоя ще бъде една, но постепенно ще затихва.
И така плавно ще спре.
Докато стигне до точката.
Същото нещо мога да направя и с началната точка.
Само ще я сваля до долу.
Както виждате, може да я променим с това рамо, което се появява и да направиме много по-остро затихването.
Скоростта в началото ще има по-малка, но ще ускори и после ще забави своето движение.
Как би изглеждало това? Тръгва бавно слоя и ускорява, после затихва и стига до точката, която искаме.
Много е удобно чрез този "graph editor" да коригираме скоростта на различни параметри.
Дали е за позицията или за въртенето.
И за всякакви други параметри, които имат нужда от такъв тип корекция.
Ще видим друга важна опция на "graph editor".
Ако натиснем с десен бутон в неговото поле.
Имаме опцията да виждаме графиката на скоростта или графиката на самата стойност на параметъра.
В случая ще виждаме две стойности по "x" и по "Y".
Ще избера ето тази опция "edit value graph".
И вече ще виждаме графиката на самите стойности по "x" и по "y" на позицията.
В този случаи няма нужда да ги коригираме.
Но за някои параметри е хубаво да може да виждаме, не скоростта а самата графиката на стойността.
Да се върнем отново в "timeline".
Където може да променяме ключовете, като време.
Само изключваме този бутон.
Както виждате, ключовете се променят и вече не са ромбове, а са като стрелкички.
Това показва, че ключът е модифициран и не е с "liner key" или не е линейна функцията на ключа.
Имаме някакво забавяне, после ускорение и в случая пак забавяне към другия ключ.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Откъде можем да контролираме равно ускорително и равно закъснително движение ?
От "Graph Editor"
Като местим ключовете на анимацията
Като добавяме повече ключове на анимацията

Въпроси и отговори

  • Борислава:

    Ако не се лъжа е, защото си в края на анимацията, премести се някъде по средата на анимацията и ще ти излезе.