Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на After Effects
5. Създаване на ефект на дезинтеграция.Изрязване по зелено.