Основни опции за трансформация на слой.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще се спрем на някой от основните опции на слоевете.
Всеки един от слоевете, винаги има опция за позиция, ротация и големина.
Но нека първо да започнем с нова композиция.
За да направим нова композиция, натискаме с десен бутон в "Project" панела и избираме "New Composition".
Доволен съм от тези настройки и натискам "ок".
И ще направя нов слой.
Натискам с десен бутон в празното поле.
И създаваме нов "Solid", като го оставим с тези настройки.
Всички параметри на всеки един слой могат да се намерят в ето тази стрелкичка.
Като я натиснете тя ще отвори параметрите на всеки един слой.
В случея, този "solid" слой или този цвят.
Има възможност да настроим само неговата трансформация.
След като натиснем стрелкичката, тя ще отвори 5 опции.
Които са за позиция, за големина, за ротация и за плътност.
"anchor point" е точката, около която можем да завъртим обекта.
Нека да променим кякои от тези параметри, примерно позицията.
Ще променя кордината "x".
И виждате, че слоят се движи по хоризонталата, а по "y" се движи вертикално.
Можем в прозореца на "comporition view", да кликнем върху слоя и да го местим където ни харесва.
"scale" е за оразмеряване големината на слоя.
Мога да го намаля и мога да го уголемя.
Вижте границите на слоя.
В момента не виждаме долната граница.
За да можем да видим и нея, ще трябва да се отдалечим.
За да направим това ще използваме ето тези инструменти за навигиране.
Ръчичката ни предлага възможност да се местим по екрана.
Лупата е за приближаване или за отдалечаване.
За да се отдалечим, трябва да задържим клавиша "ALT".
Виждате как курсора се променя от плюс на минус.
При кликване с ляв бутон се отдалечавам.
С плюса се приближавам.
Бърз клавиш за "handful" е "space".
С него може да се местим във виртуалното пространство на "after effects".
Примерно, ако сме избрали "selection tool" и ако задържа "space" можем да се местим.
Трябва да сме задържали клавиша "space" и с ляв клик влачим по екрана.
Тази иконка на верига ни позволява да заключваме пропорциите между височината и ширината на мащаба в проценти.
Ако изключим веригата мога да сплескам слоя, само по "х" или само по "у".
Ако върнем пак веригата тази пропорция ще бъде запомнена.
И вече ще се уголемява пропорционално слоя.
Въртенето се отбелязва в градуси.
Забележете, че пише нула по някакви градуси.
Това не е умножение по смисъла на математическа задача.
А ни показва колко завъртания е направил слоя.
В много случаи, може да ни се наложи, докато анимираме обект, той да се завърти на много повече от 360 градуса.
Ако плътността е на 100%, тогава слоят е максимално плътен.
Под него нищо няма да виждаме.
Ако го намалим, ще получим анимация как постепенно изчезва.
"anchor point" е точката около, която се върти обекта.
Ето тази точка, която прилича на мерник.
Тя е важна, когато искаме слоя да се върти около конкретна ос.
Както виждате, когато я места, аз измествам слоя, но въртенето ще се случва около нея.
Хубаво е "anchor point" е да се намества предварително, ако искаме да направим по-специфични движение и по-специфично въртене около конкретна ос.