Използване на ефекта "Liquify" за деформиране на изображението.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще видим един нов ефект, който се нарича "liquify".
Този ефект ни позволява да изкривяваме слоевете, които са под дадента композиция.
Нека да отида в композицията "lice_nomotion".
И ще активирам всички ефекти досега, които поставихме върху него.
След това ще добавим нов слой.
Този слой ще бъде "adjustment layer" и ще го добавим, така че да влияе на всички останали слоеве.
Отиваме в менюто "effects" и от опцията "distort" избираме ефекта "liquify".
Подобен ефект съществува и във "photoshop", така че хората, които работят с "photoshop" ще са запознати с ефекта.
Какво прави ефекта "liquify"? Самият ефект има няколко инструмента, които са за деформиране на изображението.
Когато сме избрали ефекта, курсора на мишката се променя.
Всеки един инструмент ни позволява да парвим разлини промени, а курсора става, като четка.
С инструмента, който е с иконка на пръст може да подбутваме изображението.
Трябва да кликнем и да местим настрани мишката.
Ако задържа клавиша "ctrl", мога да коригирам големината на четката и мога да деформирам цялото изображение.
Ще се натисна "reset" бутона и се връщам към началното изображение.
И ще разгледаме какво правят другите инструменти.
Инструмента "turbulence tool" прави вълни.
Ще уголемя четката, за да видите по-добре ефекта му.
Неговото действие е малко по-слабо, но ако отворим опциите му, може да усилим натиска на четката върху изображението.
Нека да се прибилижа, за да видите как започва да се изкривява изображението.
За да работи ефекта, трябва да кликнете върху изображението и да зъдржите левия бутон на мишката.
Отново ще върна първоначалното изображение.
Инструментите "twirl toll" ни позволява да завъртим някаква част от изображението в едната или в другата посока.
Инструмента "pucker tool" свива изображението.
Следващият инструмент е "bloat tool".
Той прави обратното на "pucker tool".
Нека да го избера, за да видите.
Той надува изображението.
"shift pixel tool" избутва в едната посока изображението.
"reflection tool" тотално обръща слоевете.
"clone tool" може да копира, но в случая няма как да го използваме.
Трябва да изберем някоя позиция, с която да копира поведението на параметъра "mesh".
Инструмента "reconstruction tool" ще върне в началната позиция изображението.
Нека да върна цялата визия.
Концепцията на този инструмент е, че влияе върху мрежата на изображението.
В момента не виждаме тази мрежа.
Нека да направим видима мрежата.
от "view options" избираме "view mesh".
Ние може да модифицираме тази мрежа.
И заедно с мрежата изкривяваме и изображението.
Чрез нея виждаме по-ясно какво сме изкривили и променили.
Мрежата може да бъде и в различен цвят.
Ще върна първоначалните настройки.
Опцията "distortion mesh" е мрежата, която ние модифицираме и можем да я анимираме.
Може да направим някакъв вид изместване.
Ако сме направили дадена корекция и искаме тя да премине през изображението.
В случая сме сложили ефекта върху "adjustment layer" и за това той ще влияе на всичко под него.
Ако ефекта е приложем върху обикновен слой, той ще влияе само на слой върху, който е приложен.
Чрез процентите може да пресилваме даден ефект.
Тези проценти също могат да се анимират.
За целта, трябва да включим или изключим дадено изкривяване.
Нека да върнем всички настройки.
Сега ще се опитаме да изкривим лицето.
Модификацията я правим върху самия слой.
При използване на "space" бутона от клавиатурата може да преместите изображението, но по този начин инструментите се изключват и ще трябва да ги изберете отново.
Ще направим малко по-големи очите.
Може да експериментираме с разлинчите инструменти.
Ще съберем части от лицето, а други ще избутаме.
Не е нужно да прекаляваме с ефектите.
Понеже сме стабилизирали сравнително добре картината този ефект се прилага върху лицето.
Ако отида в този слой ще видим, че че сме успяли да модифицираме цялото лице, дори и в неговото движение.
Допълнително ще анимираме параметъра "distortion percentage" Целият ефект ще се появява плавно, докато се случват и другите ефекти.
Нека да го сложим на 100%.
Имаме възможност да модифицираме и самият "mesh".
Това става чрез опцията "distortion mesh", ако я включа всяка промяна в различно време, която правя по мрежата ще се запиша като анимация и ще има своите ключове.
Нека да видим как ще изглежда този ефект.
Ще направя едно "ram preview", за да е малко по-бързо и да го видим в реално време.
Това е ефакта, който получихме.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кой ефект можем да деформираме изображение или слой ?
Liquify.
Roughen Edges.
Radial Fast Blur.