Видове слоеве в After Effects. "Null layer" и "Adjustment layer"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Следващите два слоя, които са доста ползвани в "after effects" са "null" и "null object".
Това са нулеви слоеве.
Тези слоеве не се виждат във финалното видео.
Те се ползват, за да се закачат други слоеве или да се анимират.
Напред във видета ще ги разглеждаме подробно.
Другият слой е "adjustment layer".
Който също е невидим.
Виждате как се отбелязва зоната, в която той влияе.
Той се използва за допълнително настройване.
В този слой ние може да слагаме различни ефекти, които ще влияят на слоевете под него.
Това също ще го видите в следващите уроци.
Останалите слоеве ще ги минем съвсем информативно, но в процеса на работа ще се сблъскваме с тях.
"light" слоя създава лампа, която в "3d" пространство ще осветява определени слоеве, които ние сме задали да бъдат част от "3d" пространството.
"camera" слоя също е част от "3d" възможностите на "after effects".
"shape" слоя създава определени форми.
"adobe photoshop file" и "maxon cinema 4d file" ни предлагат възможността да зареждаме готови "3d" обекти или да зареждаме "psd" файл, в който предварително сме си подготвили няколко слоя.
С тях ще се сблъскаме в следващите уроци.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да създадем нов слой с равен цвят трябва да използваме ?
Text layer
Null layer
Adjustment layer
Solid layer
 
Можем да правим корекции/настройки върху няколко layer - a с ?
Text layer
Null layer
Adjustment layer
Solid layer