Основи при анимирането на параметри в After Effects.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще се запознаем с основните концепции за анимиране в "after effects".
Ще направя нова композиция и ще направя нов слой.
В "after effects" могат да се анимират почти всички параметри.
За момента ще се спра на трансформацията на даден слой, но ще видите, че навсякъде концепцията е една и съща.
Нека да отворя стрелката, за да стигна до параметрите за трансформация на дадения слой.
Тези параметри са: позицията, въртенето, размера и други.
Както виждате до позицията и до другите параметри има един бутон, който е във формата на хронометър.
Този бутон ни позволява да анимираме съответния параметър.
В момента независимо къде се намирам във времето, ако променя позицията на обекта тя си остава в цялата дължина на композицията.
Тя има една и съща стойност.
За да мога да накарам слоя да се премести от една точка до друга точка, трябва да анимирам позицията.
Това е този параметър.
Как става това? Когато натисна този бутон, автоматично се създава ключ.
Ключа е ето този малък ромб.
Това ни показва, че във фрейма позицията на обекта е тази.
Сега ще преместя на друго място курсове на времето, да кажем на 150 фрейм.
И ще преместя обекта на друго място.
Както виждате първо се появява една линия, която е траекторията на обекта.
Също така автоматично се създаде и ключ.
Концепцията каква е ? Задаваме в определени фреймове различни ключове, и те ни дават информация, в кой фрейм, в кое време от композицията, къде трябва да се намира обекта.
В случай може да бъде за позиция, но може да бъде и за ротация.
Каква е стойността на този параметър? Нека да пусна анимацията, за да видим какво се получило.
Ще видим, че обекта автоматично се премества от едната точка към другата.
Може да отидем и на друг фрейм и и ще изберем слоя и ще го преместя на друго място.
Вижда се каква ще бъде траекторията на обекта и ако пусна за анимацията, ще видим как обекта ще стигне до едната точка и след това ще тръгне към другата.
В случая визуално виждаме каква е тракторията.
Но за ротацията и за плътността на слоя това е невъзможно.
Също така може да анимираме и тези параметри.
Ето например, ако кликна върху иконката за хронометъра, ще анимирам този параметър.
Ще се добави ключ и ще отида на този фрейм и ще намалява плътността.
Ще намаля плътността на 20%.
Обекта се движи и плавно и постепенно започва да избледнява.
Можем да местим ключовете, като ги изберем и преместване върху "timeline".
Така можем да направим нещо по-бързо да се случва може да го направим и по-бавно.
Ако преместя ключа много близо до другия, това означава, че за много кратко време обекта ще премине от едната точка в другата.
И това го виждаме чрез тези точици, които са във всеки един междинен фрейм.
Така разбираме къде ще се намира обекта.
Ето, ако премествам по един фрейм ще видим как, център на обекта се намира върху тези точки.
Ако искаме да махнем определена анимация, трябва да изключим този бутон.
Автоматично обекта ще си остане на позицията, в конкретното време и всички останали ключове ще изчезнат.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да анимираме даден параметър в After Effects ?
Като просто променим параметъра
Като активираме бутона "хронометър"
Като кликнем два пъти върху параметъра

Въпроси и отговори

 • Защо понякога се получава движение между ключови кадри с еднакви стойности на един параметър

  Васил Василев:

  Защо се получава движение между два ключови кaдъра на параметър Position предвид че стойностите им са еднакви. Анимацията е единствено по параметър Position и няма други ключови кадри за останалите параметри включително и за Anchor!Как може да се оправи този проблем? https://prntscr.com/oggbo8 - снимка на проблема

  Blagoy:

  Здравейте,

  това се получава от настройката за интерполация на ключовете.

  За да се оправи проблема трябва да направите следното:

  Селектирате ключовете на параметъра (Position). От менюто "Animation" трябва да изберете "Keyframe interpolation". От прозореца, който се появява, променете "Spatial Interpolation" на Linear.

  Поздрави,

  Denitsa:

  Може ли да се изтегли и има ли безплатна постоянна версия за учащи на Adobe After Effects?