Използване на 2D трак. "Warp stabilizer" материал.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще видим как можем да поставим графичен елемент върху лицето.
Нека първо да вкарам графичният елемент.
Той е някаква плетеница.
Ще отида в "lice_nomotion" и ще го дръпна вътре в композицията.
Ще сменя начина на смесване на "multiply", така че да виждаме само тъмните пиксели върху изображението.
Ще скрия двата ефекта.
И това, което искам да направя е да поставя тази татуировка върху лицето в тази част.
Ако се приближа и премина през клипа ще видим как има едно леко движение в тази зона.
Така ще се усети малко повече, че татуировка няма да е на мястото си.
За целта ще използвам техниката, която видяхме в предишен модул за тракване на четири точки и поставяне на елемент в зоната.
Но преди да го направя това нещо ще избера този слой, защото в него е "warp stabilizer", който сме приложили.
Ако избера да траквам този слой ние ще тракваме, но без ефекта да влияе на изображението, което в случая не искаме да се случи.
Какво ще направим? Ще прекомпозирам още веднъж този слой.
Като ще кръстя новата композиция "lice_roto_stabilized".
Така тук имаме само стабилизираното лице, а в композицията "Lice_nomotion" можем тракваме само това малко движение.
Ще отида "tracker" панела и ще избера този слой и ще избера "track motion".
И от "track type" ще избера "perspective corner pin".
Ще наместя точките в зоните, в които бих искал да се тракнат.
Нека в тази част на ухото.
Нека "track point 1" да го поставим в тази зона, но ще го направя по-голям.
Ще селектирам "track point 2 " началото на ноздрата.
И съответно "track point 4" ще го поставя в тази част.
Смятам, че така са достатъчно големи.
И ще натисна бутона за анализ ще изчакаме да анализираме изображението.
Вече имаме анализирано движението на тези тракери.
Виждаме как са се захванали за лицето.
Имаме и това леко движение, което искаме да добавям към татуировката.
Нека се върнем в композицията и ще избера татуировката.
И ще добавя от "distort", "power pin".
Малко по набързо ще добавя връзките между тракера и точките на "power pin".
Нека да отворим "track motion".
Ще отваря всичките точки.
И ще избирам последователно точките.
Вече може да ги скрием, защото те не ни трябват.
Нека да погледнем какво стана.
Виждаме, че е изместен слоя това го видяхме и в предишния урок.
За това ще добавим опцията "from world".
Може да я допишете, може и да се селектира и от този бутон.
В случая, само ще я допиша.
Ще натисна "enter" и виждаме как точката вече отива на правилното място.
Виждаме, че татуировката, която се движи заедно с ефекта, защото ако го нямаме тя ще стои напълно неподвижна.
Сега ще използваме "expansion", за да наместим слоя.
Може да добавим и друг "power pin", който да ни помогне за да наместим ъглите.
В случая няма да го ползвам.
Ще коригираме леко перспективата, така че да ни допадне положението на татуировката.
Татуировката е малко по-остра и ще добавя лек "blur".
Той ще бъде 1 пиксел.
Ще намаля и прозрачността на слоя.
Ако се върнем в най-главната композиция, ще видим как имаме доста приятно седяща татуировка върху лицето.

В този урок

Използване на 2D трак за по-добро поставяне на елемент върху стабилизирания, чрез "Warp stabilizer" материал.