"Тракване на билборд в After Effects.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
След като сме настроили точките ще преминем към тракването.
Как става това? Ако погледнем в тракер панела ще видим четири бутона.
Те се намират в "analyze" частта.
Този бутон ще ни позволи да тракваме, само за един фрейм назад във времето.
Този бутон ще пусне анализ на цялото видео от точката, в която се намираме и ще анализира назад.
Другия бутон е да анализира напред до края на видеото.
И да анализира напред с един фрейм.
Първоначално нека да започнем с по един фрейм.
Нека да се приближа.
Така виждаме по-добре какво се случва.
Ще преместя този панел, за да не ми пречи.
Ще започнем тракването с по един фрейм напред във времето.
Всеки един от четирите тракера си стои на място.
Тракерите проследяват избраните точки.
Възможно е някой път, някой тракер да изпусне точка, която трябва да следи.
В този случай просто може да отидем и леко да го наместим.
В последствие също могат да се коригират.
Ако преценим, че би трябвало до края всичко да бъде точно, можем да натиснем този бутон и да изчакаме да се анализира видеото.
В момента не стигна до края, защото този тракер по някаква причина изпусна точка.
Най-вероятно е заради голямото придвижване.
"after effects" спира в даден момент тракването, ако прецени, че някой от тракерите не е на правилното място.
В случая доста добре е преценил.
Сега ще преместим където трябва да бъде.
Ще уголемя зоната му за търсене на тази точка.
И за другите точки ще направя същото.
Пускам отново да анализира.
Сега анализа свърши коректно.
Този правоъгълник стои между четирите ъгъла на билборда.
Сега трябва да правим същия анализ и назад.
С този бутон пускаме да анализира докрая положението на точките.
После ще проверим дали някъде не е изпуснал някоя точка.
Ето, виждате траекторията на всяка една от точките.
Доста точно тракерите се намират на местата си.
Доста добре се е получило.
След като вече имаме четирите точки на билборда в пространство на кадъра може да преминем към поставянето на някакъв елемент, който да бъде вътре в билборда.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С "Tracker" - а в After Effects, можем ли да проследим четири точки едновременно ?
Да, с една от опциите за "Corner Pin"
Не
Да, но само за един frame

Въпроси и отговори

 • Blagoy:

  Скоростта на тракване зависи от резолюцията на материала, от броя на тракерите, от тяхната големина (зоната на тракване) и от възможностите на компютъра.

 • Защо когато пусна да анализира, тракването не спира автоматично когато сбърка някоя точка? 

  Мартин Илков:

  Защо когато пусна да анализира, тракването не спира автоматично когато сбърка някоя точка? 

  Мартин Илков:

  Кога ще има отговор на въпроса?

  Blagoy:

  За да спира тракването можете да изберете от "Tracker" панела бутона "Options". той ще отвори прозореца "Motion Tracker Options". В долната част, на този прозорец има падащо меню. От него ако изберете "Stop Tracking" и съответно настроите параметъра "If Confidence is Below", тракера ще спира, ако разликата в пикселите на съответния тракер стане прекалено голяма. (Колкото е по-голям процента, толкова по-често тракера ще спира).
  Настройката, която е по подразбиране, "Adapt feature" е удачна, защото тогава тракера се адаптира към изображението, в ситуациите, когато зоната, която се траква си променя осветеността поради сянка или промяна в осветлението.

  Мартин Илков:

  Благодаря!