Изрязване на даден слой по горния, използване на "Track matte". Ефект "Light sweep"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Ще добавим един ефект върху колата, който се нарича "light sweep".
Ефекта се избира от менюто "effects" и след това "generate".
Самият ефект може и да се анимира.
Имаме опиция да се постави анимирана светлина, която да премине през колата.
За да го направим по-ефектно, ще направим следното.
Първо ще настроим някой от параметрите на "light sweep".
Какво ни предлагат параметрите на "light sweep".
Може да контролираме позицията на светлината.
Може да контролираме посоката на светлината.
Имаме и опция каква да е формата на светлината, дали да е линейна, мека или остра.
От тук може да усилваме интензитета на широчината.
От "shape" се вижда най-добре промяната на формата на светлината.
Ще избера опцията "smooth".
"edge intensity" влия е на светлината по ръба на слоя.
Ще увелича стойността, за да се види по-добре.
От "color" променяме цвета на светлината.
Имаме няколко варианта при "light reception".
Може да изберем дали да е "add" или "composite".
"composite" може да баде цветен слой.
"cutout" прави изрязване по слоя.
В случая ние ще ползваме "add" опцията.
Преди това ще променя цвета на светлината.
Нека да е син цвят.
След това ще направя дубликат на слоя.
Ще изключа този филтър, защото той не ми трябва.
И избирам опцията "cutout".
Само този слой ще е видим.
По този начин използваме ефекта, като маска.
Първо ще анимираме преминаването на светлината през колата.
Ще кликна върху хронометъра и ще отида в последния фрейм.
В последния фрейм отново кликвам в другия край .
При отваряне на ефектите се вижда, че ефекта "cc light sweep" има анимация.
А в центъра имаме тази светлина, която преминава.
Изтривам този слой и дублирам слоя с готовата анимация.
Изтривам слоя за "hue/saturation".
Ще направя цвета бял и ще избера опцията "cutout".
Малко ще направя по-широка селекцията и ще усиля интензитета.
Така цвета се получи доста силен.
Отново избирам слоя с колата и ще го дублирам още веднъж.
Ще са видими само тези два слоя.
В момента този слой е върху долният.
Ще преименувам долният слой.
Така двата слоя се разграничават по-добре.
Ще ползваме опцията на маската, която се нарича "trackmat".
"trackmat" са тези менюта, които са към всеки един слой.
С какво ни помага "trackmat"? "trackmat" ни позволява да използваме прозрачността на слоя.
Това е светлосилата на горния слой.
По този начин ще се изреже.
Какво означава това? Това е нашият слой, който създадохме последно.
Ние оставихме "cc light sweep" и избрахме опцията "cutout".
Какво означава това? По този начин ние виждаме ефекта само върху този слой.
Тоест не виждаме реално колата.
Този слой е самата колата.
Ще изтрием този ефект.
Ще избера от "trackmat" една от опциите.
"trackmat" опциите се отразяват, винаги върху горния слой.
Нека видим опциите.
"аlpha mate" ще използва алфа канала, за да изреже слоя.
"аlpha invert" показва там където горния слой е прозрачен.
"luma mate" и "luma invert" използват светлосилата на горния слой, за да маскират долния.
Нашата цел е да използваме прозрачността на горния слой, за да маскираме долния.
Това ще го напарвим, като избера от това меню опцията "аlpha mate".
Както виждате в момента този слой се вижда само там, където беше ефекта, който поставихме на този слой.
Както виждате автоматично се появиха тези две иконки, което показва, че този слой ползва за маска горният.
И автоматично горният слой не се вижда, защото ако го избера той ще може и да се вижда.
Но той не ни трябва да се вижда, защото целта ние е този слой да го модифицираме.
А ние как ще го модифицираме? Оставям видим само този слой.
Сега ще променя горния слой.
Нека да намаля малко интензитета.
По този начин ще имаме по-голяма прозрачност и по-хубаво преливка.
Ще добавя върху долният слой, ефекта "glow".
Така картината стана по-светла.
Нек да видим как този слой се явява като просветляване на колата.
Ще променя режима на смесване да бъде "screen".
Променям леко и плътността му.
Ще селектирам тези два слоя и ще избера "еdit", и ще ги дублирам.
Така ще коригирам "glow" ефекта.
В момента имаме това проблясване.

В този урок

Изрязване на даден слой по горния, използване на "Track matte".Използване на ефекта "Light sweep"

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя опция на “layer” ни позволява да го маскираме чрез горния “layer” ?
Track matte
Mode
Parent