Записване на различни ефекти като "Presets"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще видим как можем да запаметяваме определени неща в "after effects", като "presets".
"presets" са предварително записани корекции или анимации.
Нека вземем този проект, който до сега работихме и да му направим някаква цветна корекция.
Ще използваме "color balance".
Какво прави този ефект? Чрез него контролираме колко да е червеното в сенките, и колко да е зеленото в сенките.
Може да контролилраме и баланса на средните тонове.
Ако изберем отметката на "preserve luminosity" ще променим само цветността на картината, но без да я потъмнява ме или изсветляваме.
Ще добавим и "curves".
По този начин получихме тази цветна корекция.
За да не трябва всеки път да повтаряме корекрциите, които напарвихме ще използваме възможността на "after effects" да запаметяване "presets".
Нека да избера тези два ефекта.
Като задържа клавиша "ctrl" ще избера единия по същия начин избирам и втория.
И от това меню, което се появява ще видим, че имаме опцията "save animation preset".
При избор на "save animation preset" се отваря прозорец, в който може да напишем името на шаблона.
И запазваме шаблона.
"after effects" записва шаблоните в следната директория: "documents/adobe/after effects/user presets".
Сега ще изтрия "adjustment layer", който направихме по-рано.
И ако сме отворили някакъв друг проект, в който ще използваме същата корекция.
Правим нов "adjustment layer" и в панела "effects&presets" имаме опциите "presets" и "user presets".
В "presets" са предварително записани различни анимации и ефекти.
Докато в "user presets" са записани тези шаблони, които ние предварително сме създали.
Имаме един шаблон, който създадохме и ще го избера.
Избирам го и го издърпвам върху "adjustment layer".
Автоматично ще се приложат ефектите, които бяхме записали.
По този начин можем предварително да създадем няколко ефекта или дори анимации, с които да може по-бързо да работим.
Нека да направя една нова композиция.
Преди това ще запиша този проект.
И сега правим новата композиция.
В готовите шаблони имаме различни категории.
Имаме категории: "backgrounds", "behaviors" и креативни ефекти, които са предварително зададени.
За да ги разгледаме ще направя един нов слой.
Той ще бъде "solid" слой.
Ще се спрем само на някои от тях, само за да видим каква е идеята им.
Ще отворя "backgrounds" категорията и ще избера "magma".
Ще го издърпам върху този слой и автоматично виждате как слоя се промени.
Слоя изглежда, като някаква лава.
В шаблона имаме три ефекта.
Нека да ги изключа и ще ги пускам последователно.
Първият ефектът е "fractal noise".
Той се намира в менюто "effects" в подменю "noise&grain".
Чрез този ефект може да направим определен шум в картината.
След това имаме ефекта "tritone".
Този ефект тонира ефекта "fractal noise".
И след това имаме "levels".
Те създават по-голям контраст в изображението.
Имаме и анимация, което означава, че "presets" могат да запомнят и някакъв вид анимация.
Нека да отворим стрелката на ефекта и да видим, че имаме анимация на "fractal noise" и е анимирана трансформацията му.
Имаме анимация на ротацията и на големината на "fractal noise".
Ние можем да променим ключовете, като ги селектираме и ги променяме.
Идеята е, че по този начин ние може да използваме предварително подготвени ефекти от нас.
Дори в интернет може да се намерят много готови шаблони, които да използваме за по-бърза работа с "after effects".
Сега ще изтрия тези ефекти.
Ще избера шаблона "river".
Ефекта изглежда като река.
Отново са използвани различни комбинации от ефекти.
Докато е избран слоя и натисна клавиша "u", ще видим, че имаме няколко ключа.
Не виждаме в последния ключ, защото композицията е много къса.
Но сега, ако променя малко дължината на композицията ще я сложие да бъде 1000 фрейма.
Ще видим до къде стигат ключовете.
Тези ключове се предварително зададени и в тях е записан ефект.
В следващото видео ще създадем наш "background".
И също така ще видим как може да записваме анимация на текст.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Откъде можем да запишем ефекти, които сме сложили на даден слой като "preset" ?
От панела "Effects & Presets".
От "File" и след това Save.
От "Effects controls".