Основни концепции при анимирането на текст в After Effects.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще се запознаем с възможностите на текстовия слой за анимиране.
Нека да добавя нов текст.
И ще скрия опциите на този.
Отново ще кликна върху иконката за текст.
Нека да напишем подзаглавие.
Примерно: "Южния парк".
Натискам малкият "Enter", намиращ се най-дясно на клавиатурата.
Нека да наместим текста.
Ще го сложа в тази част.
Така изглежда добре.
Ако отворим опциите на текстовия слой, ще видим, че имаме "transform" категорията.
Също така имаме и "text" категория.
Ако отворя тази стрелка, виждаме, че имаме "source text".
От тук може да анимираме текста.
Имаме и "path options".
Това ни дава възможност да сложим текста по някаква крива.
Кривата се създава чрез този инструмент.
Също така имаме и "more options".
Това са настройки на самият текст.
За момента няма да ги разглеждаме.
Те не ни трябват.
Трябва ни да се запознаем с възможностите за анимация на текст.
Тук виждаме опцията "animate".
При натискане на кръга със стрелка, ще се появат няколко варианта.
От тук може да анимираме различни параметри.
Може да анимираме позицията на текста, големината му, да го изкривяваме, да го въртим, или да променяме плътността му.
Има опция и едновременно да анимираме няколко параметъра на трансформацията.
Има и опция да променим цвета.
Може да променим цвета на контура и дебелината му.
И много други различни варианти.
Първото нещо, което ще направим е да анимираме позицията.
За това избираме "position".
Добави се една нова опция, която се казва "animator 1".
Това е анимацията на позицията на текста.
Концепцията на всичките анимации е следната.
Имаме един "range selector", който селектира букви.
Може да селектира и думи или цели редове.
Тази селекция, която е направена.
На нея и се прилага дадена трансформация.
В нашия случаи на позицията.
Сега ще се приближа малко по-близо до текста, за да видите следното нещо.
Вижте тези малки хиксове под всяка буква.
Даже и на празното пространство имаме такива.
В случая този опция за анимиране, възприема всяка една буква, като отделен елемент.
Ако отворя "range selector", ще видите, че имаме "start" и "еnd" и "offset".
Какво ни предлагат те? Ако променим "strat", ще видите как се появява курсор, който маркира началото на селекцията на текста както и той прескача през всяка буква, през всеки знак.
По същият начин е и ако променим "еnd".
В момента от текста е селектирано "едно време".
Ето селектираме го само него.
Нека да променим параметъра на позицията.
В момента 0,0 означава, че по никакъв начин не се модифицира допълнително позицията на всяка една буква.
Но ако променя стойността по "у".
Ще видим как се изместват, само селектираните букви.
По този начин мога да настроя стойност на изместване.
И също чрез анимирането на "start" и "еnd".
Това означава да променя началото и края на селекцията и тя ще се прилага само върху селектираната част.
"offset" е изместването на една и съща дължина на селекцията.
Какво означава това? Ако променя, ще видите, че селекцията, като големина се променя, но се измества напред и назад в целия текст.
Ще го върна на 0.
Имаме и няколко допълнителни опции.
Ако ви прави впечатление буквата "Е" си стои почти на мястото.
Това е така, защото самата селекция не е праволинейна.
Има няколко варианта за нея.
Но преди това нека се запознаем с другите опции на допълнителните настройки.
"units" ни показва по какъв начин ще правим селектирането на буквите.
Ако избере "index", както виждате се променя стойността на "start", "еnd".
и на "offset", които вече не са в проценти.
Те са вече числа.
Това означава, че това са символи: първи, втори, трети и така нататък.
Ще го върна на процентно селектиране.
Другата важна опция е на какво се базира селектирането.
Дали да бъде на знаците, но без да се броят празните разстояния, като знаци.
Също така може да селектираме цели думи или линии.
Избирам на думи.
Тогава ще видим, че избираме всяка една дума.
Вече ги местим, като думи, а не като букви.
Ще го върна на "characters".
Имаме и "modе".
С него може да комбинираме различни селекции.
За момента няма да се занимаваме с него.
Но ще го направя да е "subtract".
По този начин селекцията се обръща.
Ще го върна на "add".
"amount" е силата.
Може да имаме и отрицателна стойност на селекцията.
Тя обръща влиянието на ефекта, който правим.
"shape" е начинът на селектиране.
"square" означава че селекцията е открай до край равна.
Силата на селектиране е на 100% през цялото време.
Ако намаля този "smoothness" ще видите как се получава ефекта да е на 100% или 0.
Имаме опцията "ramp up".
Това прави селекцията да е възходяща, от единия до другия край.
Или "ramp down", което е обратното - низходяща.
Плавно от единия в другия край, влиянието на ефекта намалява.
Ако изберем триъгълник, вижте как се получава остра селекция.
Имаме и "around", което е по-закръглена селекция.
"smooth" тази селекция е мека в началото и в средата.
Мека е в началото, в края и в средата.
Ще го върна на "Square".
Имаме и "smoothness".
Това е допълнително омекотяване на начина на селектиране.
Имаме и "ease high" и "ease low".
Това са допълнителни корекции в ниския процент и във високия процент на селектиране.
Чрез тях модифицираме начина, по който селектираме части от текста.
Ще скрия допълнителните настройки.
Сега ще анимираме тази селекция, за да направим, така че буквите да се появят отдолу.
Ще ги скрия.
Ако не искате да променяте от процентите, при поставяне на мишката върху някои от курсорите ще видите, че тя се променя, и можете да я местите настрани.
Чисто ръчно да настройте къде искате да ви бъде позицията на курсора.
Ще се дръпна назад.
Ще сложа на 0% старта.
Ще отида в началото.
Ще натисна върху хронометъра, за да анимирам този параметър.
Ще отида на 25%.
И ще анимирам селекцията до 100%.
По този начин получаваме едно анимиране на буквите.
Може да го пуснем, за да видим как изглежда.
Ще го пусна малко по-бавно да се случи, за виждаме по-добре.
Ще добавим лека модификация върху самата селекция.
Какво означава това? Ще усилия "ease low", тоест в ниската част.
Да е по-меко появяването на буквата.
И ето какво получаваме.
Буквите преди да застанат на мястото си стоят малко повече време.
Ще върнем леко и "ease high".
Ще го направя още малко по-бавно.
И имаме едно появяване на текст.
Ако не ни харесва това появяване, можем да променим изместването на буквите, когато са селектирани.
Нека да ги направим да се появяват отстрани.
Ще добавим още една опция за анимиране.
Тя ще скрие тази част от буквите.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да анимираме поотделно буквите в текстов слой ?
Не можем
Като използваме менюто "Animate" в опциите на текстовия слой
Като използваме различни ефекти

Въпроси и отговори

 • Как мога да редактирам текст във видео?

  Espera:

  Как мога да редактирам текст във видео? Например с формат .avi или друг видео формат. After Effects cc2018 portable x64 win 10

  Rumen Gotsev:

  можеш да триеш текст във видео с фотошоп с clone stamp tool

  1. отвори желания видео файл във фотошоп

  1. натисни бутона ОК ако видиш такова съобщение:

  1. избери clone stamp tool, задържай левия клавиш alt и мишката и започни да триеш текста....
  2. запази файла с промените и отиди на меню File>Render Video и си избери файл за рендериране като AVI, MP4.

  3. пусни видеото с новия текст който си редактирал и променил.

  Мисля, че това са няколко лесни стъпки