Използване на светлини за осветяване на "3D layer". "Continuous rasterize".

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
След като вече имаме основната анимация на текста ще прекомпозиране този слой.
Сега ще го прекомпозирам с текст.
Сега ще добавим светлина.
Отиваме в менюто "layer" и след това в"new" и "light".
Нека да бъде "point light".
Получаваме съобщение, което ни казва, че камерата и лампите неефектират в "2D" слоевете, което е напълно нормално.
Ще кликнем "ок".
И тази лампа в момента по никакъв начин не ни върши работа, защото "3d" слоят, който направихме е в тази композиция.
Но "after еffect" има една опция.
Ето тази отметка.
Ако задържа върху иконката на това слънчице ще видите, че пише "collapse transofrmations for vector layer continuously rasterize".
"continuously rasterize" означава, че независимо как изглежда слоят, като големина в кадър.
В случая тази опция я имаме само на композициите или на векторни файлове, ако вкарваме.
Независимо колко повече се приближаваме, толкова ще се запазва качеството.
В случая с "3D" слоевете, ако кликна на тази отметка, автоматично "after effects" ще възприема композицията не като просто информация от пиксели, а ще разбира какво има вътре в композицията.
В случая понеже имаме "3D" слой ще избера тази отметка, вече лампата започна да влияе на този слой.
Ако отида в "customs view1", ще видим слоят в пространството, независимо, че тази отметка не е избрана, защото ние получаваме директно информацията от композицията вътре в нея какво се случва.
Ако изключа отметката "continuously rasterize" ще видите как слоят и информацията в него ще изчезне.
защото "after еffect" вече не вижда какво се случва вътре в композицията.
Тоест той не разбира, че вътре има "3D" слой.
Ще кликна на тази отметка и ще наместя лампата в пространството.
Нека да погледнем от "top view".
В момента не може да видим слоя, но той се намира в тази част.
Ще взема лампата и ще я преместя по-назад, така че да осветява хубаво текста.
Ще добавим камера.
Нека да бъде 50милиметра.
Нека да погледнем от "custom view".
И виждаме как буквите се появяват.
Ще преместя лампата зад камерата, така че да са осветени през цялото време.
Ще се върна във "active camera".
И ще намаля някой от параметрите на лампата.
Ние направихме "point light" вида на лампата, което означава, че просто от една точка се разпръсква светлината.
След малко ще видим и други варианти и видове на лампите.
"intensity" ни предлага възможността да променяме интензитета или силата на лампата.
Съответно може да променим и цвета, с който тя свети.
"falloff" е опциятаq с която може да направим силата на лампата да затихва= Ако е на "none", означава, че независимо какво е разстоянието между "3D" обекта и лампата силата ще бъде една и съща.
Ако избере "smooth", ще трябва да усилим интензитета.
Тук не е така, извинявам се.
Нека да върнем на 100.
Нека приближа лампата и ще видите, че колкото е по-близо до обекта толкова по-силно свети тя за него.
"inverse square clamped" e най-близка до физичните закони.
Колкото е по-голямо разстоянието на квадрата, намалява интензитетът на лампата върху обекта.
Имаме и радиус, но нека да върна на "smooth".
Радиуса ни помага да контролираме разстоянието, в което влияе лампата.
"falloff distance" e разстоянието, за което лампата ще намали своят интензитет.
За момента ще сложа тази лампа на "none", защото искам да запълва със светлина текста.
"casts shadow" е опцията, която ни позволява да кажем на лампа, че искаме да хвърля сенки.
И съответно имаме няколко опции на сенките, които хвърля всяка една лампа.
Имаме колко да е тъмна, може да я направим много по-тъмна сянка, ако вдигнем над 100%.
"shadow diffusion" е да направим сянката по-мека.
За момента няма да ни трябват сенки.
Ще добавим още една, две крушки, които да доосветят това лого, този текст.
От "layer" ще избера "new" и ще избера "white".
И ще видим някои от опциите на лампите.
Имаме възможността да направим "parallel", което е лампа, чийто лъчи са успоредни, тоест не излизат една точка.
Само показва определена посока, от която да идва светлината.
"spot" е лампа, като прожектор, която има конус, в който свети.
На "Point" току-що видяхме какви са опциите му.
И "ambient light" е лампа, която равно запълва светлината без да има възможността да хвърля сенки.
Ние ще изберем "spot".
И няма да променяме тези параметри.
В последствие ще ги настроя и ибера "ок".
Както виждате "spot" лампата се в "3d" пространството.
Ще преместя лампата леко в страни.
И както виждате тя има конус на влияние.
Това, което можем да направим е да преместим точката към която тя гледа.
Това нещо може да го направим от "transform" на същия принцип, както е "3D" камерата.
Ще променим параметрите на позицията на точката на интерес.
Като скриваме крушката ние съответния я изключваме.
За момента ще изключа първата лампа.
А на втората ще променя някой от параметрите и.
Интензитета нека си остане същия.
Имаме още два различни параметъра от "Point light".
Те са "cone angle" и "cone feather".
Това е контрола на конуса на влияние на тази лампа.
След ще малко ще намаля този градус и ще видите как тази лампа започва да осветява само определена част от текста.
"feather" e мекотата от ръба към центъра на конуса.
Ще осветим някои от зоните на логото.
Ще сложим друг цвят и интензитет.
Ще пусна и другата лампа.
Ще намаля интензитета.
Ще ги балансирам леко.
Ще избера тази лампа и ще я дублираме.
Може да променим малко позицията й.
Ще я преместим от другата страна.
И ще преместя точката на влияние на тази лампа.
Както виждате, всяка една от лампите осветява различни зони.
Може тази да я променим леко.
Ако погледнем през камерата, ще видим как получихме едно различно осветление от различните лампи.
Можем малко да усилим силата на конуса, така че да получим някакви петна.
За момента тще го оставим така и ще преминем към следващите настройки на текста.

В този урок

Използване на светлини за осветяване на "3D layer"- и и използване на опцията "Continius rasterize".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Могат ли лампите в After Effects да влияят на 2D слоеве ?
Не, те влияят само на слоеве с включена 3D отметка.
Да, лампите могат да влияят на всички слоеве от композицията без значение дали са 3D или 2D.