Използване на ефектите "Roughen edges" и "Radial fast blur"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
След като имаме елементите върху лицето ще се заиграем с тях, за да ги направи по-приятни за окото.
Сега ще добавим един ефект, който леко ще разбие тази равна дебелина върху линиите.
От "stylize" избираме ефекта "roughen edges".
С този ефект можем да разбием и да накъдрим ръбовете на слоя.
В случая, слоя е само тези линии, които виждаме.
Имаме няколко начина, по които може да променим ръбовете.
Примерно с някакъв цвят или друг тип изрязване.
Типа "spiky", който прави по-остри ръбове.
"rusty" e един вид замърсяване и придава такъв ефект.
Може да се избере и "rusty" с някакъв цвят.
"photocopy" имитира вид копиране.
Но в момента този ефект не може да се види много добре на тези ръбове.
Ще избера "roughen".
Можем да променим и контура.
Това ни дава възможност да определим дебелината на изрязването.
В случая не искаме да премахнем изцяло тези на линии.
Искаме да ги променим малко.
Идеята е да не са през цялото време равни.
Дори ще се върна и ще ги направя малко по-дебели.
Така можем да си позволим да се заиграем повече с тях.
"edge sharpness" определя колко да са меки или остри ръбовете.
"fractal influence" се използва за къдренето на гръбчетата на слоя.
Ако намалим "scale" ще получим малко къдрене, ако го увеличим ще стане голямо.
Нека да оставим тази стойност.
От тук може да разтягаме по ширина или по височина.
Сега този ефект не ти трябва.
От тук може да изместваме и да преценим къде да е по-тънко и къде да е по-дебело.
"complexity"е сложността на къдренето.
Ще го оставя на три.
"evolution" е един вид анимиране.
Една лека игра на тази неравност, която се създава.
За момента ще върна на нула и в последствие може да я анимираме.
Тук имаме допълнителни опции на "evolution".
Може да направим така, че тя да се повтаря.
Това е опцията, в колко завъртания ще се повтаря еволюцията.
"random seed" е число, което ако се повтаря в различни ефекти ще имам един и същ ефект.
Ако имаме един и същ слой, ще се повтаря едно и също къдрене.
За момента ще оставя настройките по този начин в раздела "roughen edges".
Виждате как премахва части от контура.
Сега ще добавя "glow" ефект.
Ще потърсим ефекта от панела "effects and presets".
Пишем "glow" и добавяме ефекта.
Слагаме малка стойност, за да сияят съвсем леко тези линии.
Сега ще сменим начина на смесване на този слой с долния.
Избираме начин на смесване "overlay".
Така игзлежда по приятно в картината.
Ще избера този слой и ще го дублирам.
Ще добавя към всичките ефекти още един ефект.
Избираме го от менюто "effect" и след това "blur and sharpen" избираме "cc radial fast blur".
Този ефект размазва слоя от една точка, навън от нея.
От тук може да определим дали размазването да се случва от центъра или от друга точка.
Другата опция е силата на ефекта.
И имаме няколко варианта на този "zoom еffect".
"brightness" ще направи доста по-светли тези елементи.
При "darkest" ще доминират повече тъмните елементите.
За момента ще го оставя на "standart".
Но все пак ще пробваме как ще изглежда при "brightness".
Може би е прекалено остро.
Нека го оставиме на "standart".
Можем да подсилим леко интензитета и да намалим "amount".
Ще изберем този слой да се добавя адитивно, а не като "overlay".
По този начин ще стане малко по-светъл.
И ето какъв ефект имаме.
По време на появяването може леко да засилим този ефект.
Защо и да не го анимираме? Ще избера този слой и ще натисна клавиша "u", за да виждам къде правя ключовете на този ефект.
Ще намаля леко "amount".
Може да направим и лека анимация на центъра.
Нека да започва от тук до тук и да има леко движение.
Нека да отидем в основната композиция и да видим по какъв начин ефекта се наслагва един върху друг.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кой ефект можем да "накъдрим" краищата на един слой ?
Radial Fast Blur.
Roughen Edges.
Stroke.