Наместване на материал в "Timeline".

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като вече сме отдели тази част от видеото.
Е хубаво да си оптимизираме дължината на композицията, защото в началото и в края имаме излишно време, което няма да ни трябва.
Единият вариант е да преместим слоят напред или назад във времето.
Това става, като кликна върху парчето, което сме изрязали и го местя наляво-надясно.
Това е единия вариант, с който можете да местите различните слоеве.
Другият вариант е доста по-прецизен.
За целта, трябва да преместим курсора в началото на композицията.
Ще го преместя максимално близо до слоят.
И за да виждаме още по-близко всеки фрейм от цялото време можем с ето тези този слайдер и тези бутони да се приближаваме или отдалечаваме в "timeline".
Как става това? Само трябва да го преместя.
За целият "timeline", който ни е видим имаме от нула до стотния фрейм.
Това ни дава по-голяма прецизност при местене на материала.
Не е нежно да го правите всеки път по този начин, но е хубаво да знаете как можете да се приближавате и отдалечавате в "timeline".
Клавишните комбинации за приближаване отдалечаване са с плюс и минус на клавиатурата.
Съответно плюся приближава, а минуса отдалечава.
Ето така се приближавам с плюс.
Друг начин, по който може да се намести този слой в правилното време и съответно да стане и по-бързо е да преместим курсора в началото на "timeline".
И след това да изберем слоя.
И ако натисна бутона за отворена квадратна скоба той автоматично ще се изравни в началото с курсора.
Тоест началото на слоя се изравнява с позицията на курсора.
Имаме и опцията с, която да изравните края на слоя с курсора.
Това става с натискане на клавиша за затворена квадратна скоба.
При натискане на скобата ще видите, че курсора ще се изравни с краят на слоя.
Нека сега да се върна в началото.
Избирам слоя и натискам клавиа за квадратна скоба и слоят се изравнява.
След като преместихме слоят, и го преместихме в началото на композицията.
Нека да видим докъде точно не достига.
Виждаме, че 149 фрейм е финала на нашето видео.
Това означава, че цялата композиция ще бъде дълга 149 фрейма.
Как можем да променим тази дължина? Единият вариант е да кликнем с десен бутон, ето тук върху името на композицията и да изберем "composition settings".
Същото нещо може да постигем с по друг начин.
Отново трябва да ни е маркирана композицята и от менюто "composition" да изберем "composition settings".
След натискане ще отвори нов прозорец, я в които ще променим параметъра за "duration".
От този прозорец може да се създаде и нова композиция.
Ние вече имаме създадена композиция, От тук ще променим дължината, ще променя параметъра "duration" на 149 фрейма.
И вече цялата дължина на композицията е от 0 до 149 фрейм.
Нямаме излишни черно, няма да се притесняваме, че ще имам излишни дължина, освен тази, която сме задали в композицията.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да променим времетраенето на композицията ?
Като променим интерпретирането на видео файла
От "Composition settings"
Като изрежем от видео от избрания слой 

Въпроси и отговори