Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на After Effects
1. Въведение в After Effects.Интерфейс и основни концепции в "Layer based compositing"

 

Забележка

Съветваме Ви да създадете за всеки модул отделна директория за работните файлове и в нея да запазвате всички изтеглени файлове. Например  AF_File_M1, AF_File_M2  и т.н. за всеки отделен модул . По този начин, когато отваряте файлове, в които има снимки или други импортирани обекти програмата ще ги намира и ще отваря файловете без проблеми.