Създаване на винетиране с "Adjustment layer".

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Сега ще използвам още веднъж "adjustment layer", за да постигнем ефекта на винетиране.
Винетирането е потъмняване по краищата на картината.
Първо ще напарвим "adjustment layer".
След това ще потъмним цялата картина.
Ще използваме "curves".
Намаляме доста силата на картината.
Добавяме елипсовидна маска, като не е нужно да я рисуваме с "pen tool", а задържаме с левия бутон върху бутона за правоъгълна маска и имаме няколко избора, катоизбереме елипсовидна маска.
Това е "elipse tool".
Единият вариант е да я нарисуваме, като кликнем и чертаем по този начин.
Има и друг вариант.
Ще направим кръг, който да докосва всяка една от тези точки.
За целта, трябва да кликна два пъти върху този инструмент.
Така автоматично се създаде елипса, която ще бъде по ръбовете и ще се вписва вътре в картината.
Проблема е че ние искаме да потъмнява краищата, а не вътре в центъра.
Натискаме "invert" и автоматично маската се отваря като основни опции.
Първо ще омекотим маската.
Ще отворя другите опции на маската.
И ще скрия маската, за да мога да видя по-хубаво мекотата.
Ще усилим още повече мекотата на маската.
Ще използвам "mask expansion".
Така ще избутам самата маска.
Така добавихме винетиране на изображението, като насочихме окото на зрителя към средата на изображението.
Така придобиваме малко по-различен вид на заснетия клип.

Въпроси и отговори

  • как мога да премахна бекграунда на видео?

    Владо Колев:

    По какъв начин може да се премахне фона във видео файл, като се запазят движещите се фигури на преден план? Идеята е да се използват някакви видео анимации като им се премахне фона или се направи прозрачен и се поставят в друг видео файл като допълнителен ефект. Например правите проект с видео и музика, но искате от време да се появяват някакви танцуващи фигурки от анимационен филм. Възможно ли е After Effect да се справи с тази задача?

    Мария Стоилова:

    Ако разполагаме с видео, в което фона е зелен, ефекта Keyligth 1,2 ще се справи с тази задача. Ако фона обаче е разноцветен и динамичен, тогава с Rota Brush Tool ще очертаем движещата се фигура, която искаме да съхраним на прозрачен фон и фрейм по фрейм преглеждаме и коригираме границата между нея и фона.С различните параметри на Rota Brush&Refine Edge донастройваме границата и Freeze. Рендването също трябва да е с настройки за прозрачен фон.