Прилагане на ефекта "Shatter" - част 2.Корекция на ефекта.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
След като вече имам основният ефект на дезинтегрирането ще трябва да коригираме ето този проблем, който се получава.
Той идва от това, че слоят е по-малък в кадър.
И всъщност се изрязва ефекта, който ние правим.
За да го коригираме ще трябва да направим слоя "момиче" по-висок, така че да излиза от кадър.
Какво ще направим за целта? Ще отида в слоя "момиче" и първото нещо, което ще направя е да променя размера на височината на самата композиция и ще го сложа на 2500 пиксела.
Изберем "ок".
И ако се върне да проверя дали всичко е наред, да, вече виждаме, че той излиза от кадър.
Това означава, че каквото и да се случва няма да виждаме това изрязване, което се случва в горната част.
Както виждате момичето малко се премести.
Но сега ще коригираме всичките неща, които идват от това оразмеряване.
Първото нещо, което може да направим е да прекомпозиране този слой.
Ще избера менюто "Layer" и избираме "Pre-compose".
Ще избера "Move all attributes" и ще променим името на новата композиция.
Ще я кръсти "момиче Green screen".
Избираме "ок".
Ще се върна в горната част, така вече имаме момичето.
Както виждате слоят обхваща изцяло композицията.
Това което ще трябва да променим е и слоя с преливка.
Просто ще дойда в "gradient" и ще променя композицията на 2500.
А този слой мога просто да го мащабирам.
Само трябва да го избера и да дръпна долната част на слоя, така че да обхваща целият слой.
Както виждате, като кликнете на "mini flowchart" вече имаме няколко опции.
Защото при прекомпозиране, когато създадохме "момиче грийн скрийн", автоматично се копира този слой.
Защото копирахме и ефекта "shutter".
И заедно с него "After Effects" автоматично прекомпозира и този слой.
В случая обаче ние ще използваме "shatter" ефекта в горната композиция.
Затова този градиент можем да го изтрием.
"shutter" ефектът с настройките, които сме му направили до момента ще го избера и от менюто "edit" и ще избера "cut".
Ще се върна в основната композиция.
И на "момиче Green screen", което е новата ни композиция в цял размер ще избера "edit" и "paste".
За да имаме отново счупването.
Нека да върна на "wireframe", за да видите за какво става въпрос.
Освен това обаче, трябва да изберем отново градиента, защото току-що поставихме ефекта и той няма как да знае че, трябва да използва този градиент.
И ще изберем този градиент.
Както виждате ефекта започват да начупва, постепенно отгоре надолу.
Нека да го изключа за момент този ефект.
Ще свалим момичето малко по-надолу, но това ще го направиме от "момиче greencreen".
Ще избере слоя и ще задържа клавиша "Shift" и ще сваля почти of най-долната част.
Нека да се върнем нагоре в йерархията и виждаме, че тя е в долната част.
Тази преливка ще я скрия.
Нека да виждаме прозрачността.
И ако отидем още нагоре в йерархията.
Ще видим, че тя е малко е паднала надолу.
Но това може да го коригираме от "anchor point".
Ето от този парамер.
И да я върнем в правилната позиция.
Така имаме пълната свобода да правим каквото искаме в горната част на слоя.
Защото каквото и да направим знаем, че щом той излиза от видимия екран, със сигурност няма да виждаме изрязване на ефекта.
Нека се върнем в тази композиция.
Ще пусна ефекта на счупване.
Вече може да настроим, защото градиента спрямо момичето се променил.
Ще изместим "shutter threshold" спрямо зоната където се намира момичето.
Как ще го направим това? Виждаме, че горе-долу в тази зона искаме да започне ефекта.
Как може да си маркираме? От "View" избираме опцията "Show rulers".
Или използваме клавишната комбинация "CTRL+R".
След като го изберем ще видим как се появяват тези линии.
И със стойности на различни пиксели, като линии в горния и в левият край.
И ако кликна вътре в някоя от тези линии.
Виждате как се променя мишката, като кликна и провлача мишката.
Ще видим как се появява тази линия.
Тя ни помага, за да си маркираме началото и края на момичето.
Защо ни трябва това? В момента, в който аз пусна ефекта ще виждаме кога се активират частиците.
Преди това ще проверя къде се намира позицията "Force", защото той е важен.
Той трябва да бъде в тази долна част.
Ще трябва да видим в коя зона се включва ефекта.
Ще трябва да уголемя радиуса още.
Не е нужно да е много.
Така е достатъчно и добре обхваща.
Така стига над тази линия.
И ако фрейм по фрейм се връщам, ще видиме, че някъде от тази зона трябва да ни започне ефекта и да използваме преливката.
Което означава от 38%.
Ще го маркирам, като дойда тук в преливката, защото тук е анимацията на този параметър.
И ще избера този бутон, който ни позволява да създадем ключ.
Със стойността, която е изписана в параметъра.
Ще отида още напред във времето.
Ще видим как, горе-долу в 75% е края на ефекта на преливката, която използваме.
Мога да направя този ключ.
Защо го правя това нещо? Защото по този начин знам от кой до кой процент точно ми трябва да анимирам, за да постигнем изчезването от горната част на момичето до долната.
В противен случай по-сложен и контрола, защото не ни трябват процентите, съответно от 38% и над 75% няма смисъл да ги използваме.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да покажем помощните линии („Rulers”) в АЕ?
От менюто „View”
От “Animation”
От „Effects”