Използване на ефекта "Tint" и анимиране на ефекта "Levels"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Вече имаме анимирана камерата.
Ще добавим "tint" ефект, върху предния и задния план.
За да отделим колата, като елемент в кадъра.
Какво прави "tint" елемента? Нека да избера "front" слоя и от менюто "effect" избирам "color correction".
Нека от тук да го избера.
Ще избера ефекта "tint".
Той прилага "map" от бяло към черно между два цвята.
Или прелива от най-светлият към най-тъмният цвят два определени цвята.
Нека да скрия останалите.
Мога да го направя червено.
Този мога да го направя синьо.
И виждате как светлите стават червения, тъмните стават сини.
И преливат едно към друго.
Ще го върна от бяло към черно, но лекичко ще засиля синьото.
Сега ще анимирам стойността "amount to tint".
Ако е на нула процента не влияе по никакъв начин.
И постепенно ще го направиме да се появи.
Ще добавим и "levels".
И отново ще анимирам стойностите на "levels".
Как се анимират те? Както виждате всяка една стойност няма опция за анимация, но но имаме на хистограмата опция да кликнем върху хронометъра.
И се появи ключ.
Ще отида на стотиният фрейм.
Получаваме този ефект.
Същото ще приложа на задния слой.
Ще избера "tint" и "levels".
Yе избера "edit" и "copy".
И в "background" ще избера менюто "edit" и после "paste".
Така автоматично ще имаме копирана анимацията на двата ефекта.
По този начин, само колата остава цветна.
На колата ще добавим по подобен начин с "hue/saturation".
Ще отида в нулевият фрейм и щ кликна върху хронометърът, за да анимираме параметрите на "hue/saturation".
Ще усиля цветността.
По този начин отделихме слоевете един от друг.
И допълнително подсилваме слоя, върху който искаме да се концентрираме.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кой ефект можем да променим черното и бялото в картината ?
Tint
Clone stamp tool
Brush tool