Използване на "Null layer".Свързване на един слой с друг.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В това видео ще се запознаем с възможностите на "null" слоя.
Нека да отидем в композицията, която е само с анимацията на логото.
Ще направя нов "null object".
В предишен урок бях споменал за "null" слоя.
Той визуално нищо не прави на картината.
Това, което виждаме е този квадрат, който ни помага да виждаме трансформацията на слоя.
Целата на "null object" е да можем към него да закачаме други слоеве и да ги контролираме чрез него, а не чрез техните параметри.
По този начин може да анимираме няколко слоя да се движат идентично, без да трябва да ги анимираме поотделно, всеки един от тях.
В този случай, това за което ще използваме е "null object" и ще добавим едно цялостно движение към логото.
Ние може да го анимираме, но за целта на урока ще използваме "null" слоя.
Първото нещо, което ще направим е да превърнем "null" слоя в "3d" слой.
Появяват се опциите на "3d" слоя.
Следващата стъпка е да закачим текстовия слой за нулевия.
Как става това? В тази колона, както виждате пише "parent".
Имаме меню, от което може да изберем слоевете и също така имаме тази спирала, която ни е позната от "expressionя" в "after effects".
Идеята е, че може да зададем йерархия на обвързване на отделните слоеве.
Ако искам, примерно да закача този текстови слой към "null" слоя, трябва от менюто да избера "null 1".
По този начин, ако местя "null 1", аз ще местя и долният слой.
Ще върна за малко преместването.
Ще изключа за момент да няма "parent".
Ще използвам "lasso" инструмента.
Чрез него ще избера кой слой да бъде главен на съответния слой.
Тази спирала е удобна, когато имаме много слоеве и от списъка ще ни бъде трудно да ги изберем.
След като сме обвързали този слой с "null" слоя ще анимираме позицията на "null" слоя.
Ще настроим леко движението.
Така ще получим едно леко и плавно отделяне на слоя.
Ще преместя ключа и ще го направя да бъде мек.
Тъй като прекомпозирахме слоя, по всяко време, когато имаме някаква корекция те ще се отразяват и в допълнителните неща, които ние коригираме.
Може да променим и текста.
Ако се върнем в началото ще имаме този ефект, който бяхме подготвили преди това.
Нека да върна текста.
Ще преминем към добавянето на още няколко графични елемента.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С коя опция можем да "закачим" един слой за друг ?
Track matte
Mode
Parent