Визуализация Scatter Chart

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кои са специфичните полета за диаграмата на разсейването (Scatter Chart)?
∑ X Value, ∑ Y Value, Play Axis
∑ X Value, Legend, Color
∑ Size, Legend, Play Axis
 
Критерият в Play Axis действа върху:
Само на визуализацията Scatter Chart
На всички визуализации в макета на Power View