Текстови полета (Text boxes) и картинки (images)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За текстовото поле (Text Box) може да избираме:
Шрифт, размер на шрифта, хоризонтално и/или вертикално подравняване
Шрифт, размер на шрифта, цвят на буквите и фон
Хоризонтално и/или вертикално подравняване, рамка и формат за символите - удебелен (Bold), курсивен (Italic), подчертан (Underline)
 
С коя команда трябва да се добави картинка, за да се зададе прозрачност (Transparency) и позиция на картинката (Image position)?
Set image
Picture
 Set image или Picture - без значение
 
Командите за форматиране на текстово поле (Text Box) за включени в спомагателното меню:
TEXT
DESIGN
LAYOUT
 
Командите Picture и Set image добавят картинки. Каква е разликата между тях?
С команда Picture се добавят различни картинки, а с команда Set image - само една, фон на макета
Картинките за двете команди имат различни формати.
Няма разлика между двете команди.