Power Pivot - импорт от екселски файл

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Стъпки за изпълнение на упражнението:

 

1. Файлът Primer2_m4v04.xlsx има два листа: Team и SalesYear (продажбите за 2015 г.). Изтрийте всички излишни колони.

2. Добавете в data модела на работния файл таблиците от файла Primer2_m4v04.xlsx.

3. "Приятелско" име на връзката е Годишни продажби 2015.

4. Името на импортираната таблица с продажбите в data модела е SalesYear_2015.

5. Определете релациите между таблиците.

6. Добавете изчислена колона (calculated column) - Продажби 2015, за да изчислите стойността на продажбите.

7. Добавете измерител (measures) - Общо_2015 за сумата на продажбите с формат: валута (Currency), цяло число и разделител за хилядите.

8. Направете пивот таблица за сумата на продажбите за 2015 г. по клиенти и дистрибутори. Сортирайте сумата на продажбите за всеки дистрибутор във възходящ ред.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Колко нови таблици могат да се добавят в data модела при една създадена връзка (connection)?
Избраните таблици
Само една таблица
Задължително всички таблици
Не може да се добавят нови таблици
 
Power Pivot импортира като таблица в data модела:
Листът, който е избран
Дефинираната екселска таблица на избрания лист
 
Защо екселските файлове са в групата на текстовите файлове (flat files)?
Данните имат табуларен формат, подредени в редове и колони
Данните съдържат формули и имат формати
Данните съдържат текст, числа и дати и имат формати

Въпроси и отговори

 • Кой е работният файл за упражнението?

  Емилия Димитрова:

  Здравейте, за целите на упражнението искам да попитам файла с кое име да използвам, за да импортирам в него ''Primer2_m4v04.xlsx''? Въпросът ми е свързан с релациите между таблиците, както и с изчислената колона за стойността на продажбите. В момента не правя някоя от стъпките правилно и искам да си открия грешката, затова трябва да съм сигурна, че тръгвам в правилната посока.

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, имате няколко варианта. 1. Да импортирате в работния файл - m4v04_final.xlsx, където вече са импортирани таблиците от файла Primer1_m4v04.xlsx. Не забравяйте да определите релация с новите таблици. 2. Направете нов файл, в който най-напред да импортирате таблиците от файл Primer1_m4v04.xlsx, а след това - таблиците от файла Primer2_m4v04.xlsx. Задължително трябва да определите релациите между таблиците, за да съставите пивот таблицата, зададена в упражнението към урока. Ако имате въпроси или нещо не е ясно, моля пишете.

  Емилия Димитрова:

  Благодаря за помощта! Както си и мислех, не съм подходила първоначално правилно, защото не бях импортирала ''Primer2_m4v04.xlsx'' в един и същи файл с ''Primer1_m4v04.xlsx''. Уроците и съветите ви са изключително полезни! Започвам да се чувствам по-уверена в работата си с PivotTables.

  Димитринка Вълкова:

  Радвам се за Вашия напредък! Както казват "Високият връх се изкачва с малки и уверени стъпки напред и нагоре"

 • Кой са релациите по точка 5?

  Драгомир Демиров:

  Привет, относно точка 5, имам затруднение с определянето на релациите. След като сме добавили още две таблици от Primer2_m4v04.xlsx., добавените таблици са общо 5. Нужно е определяне на релации само между SalesYear_2015 и Team или между всички 5 таблици? Моля, и за информация кои са точно нужните релации. Благодаря предварително! :)

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, релациите се задават, за да се свържат две таблици в data модела. Едната таблица задължително съдържа уникални записи, например таблица Products съдържа уникални записи за всеки продукт (имената на продуктите не се повтарят!) - име на продукта (колона Продукти), единична и доставна цена и категория. В таблица SalesYear_2015 имената на продуктите се повтарят. Релацията между двете таблици се задава между двете колони Продукти. Не е задължително имената на колоните в двете таблици да са еднакви, достатъчно е двете колони да съдържат еднакви данни. Колко релации ще се дефинират зависи колко таблици с уникални записи има в data модела, които тябва да се свържат с базовата таблица, тази повтарящите се записи. В примера има 2 таблици с уникални записи Products и Customers. Затова релациите, които трябва да се определят с базовата таблица SalesYear_2015 са съответно с колона Продукти и КодКлиент. И още една релация между колони Категория от таблиците Products и Team.