Визуализация Card

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е разликата между лентовата (Bar Chart) и колонната диаграма (Column Chart)?
Критерият в полето Axis става вертикална координата за ллентовата диаграма (Bar Chart), а за колонната (Column Chart) - хоризонтална координата.
В лентовата диаграма (Bar Chart) можем да добавяме повече критерии, а в колонната (Column Chart) - само 1.
В колонната диаграма (Column Chart) можем да добавяме повече критерии, а в лентовата (Bar Chart) - само 1.
 
Какво означава "интерактивни визуализации"?
Избраният елемент в диаграмата влияе на останалите визуализации.
Всяка визуализация се променя динамично, когато се добави нов критерий.
Избраният критерий в една визуализация не влияе на останалите.
 
От кое помощно меню се избират настройки за визуализациите Chart?
Layout 
Design
Power View