MS Excel - импорт от релационни бази данни - пример с MS Access

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Данните от външни източници се импортират с инструмента Get External Data, когато:
Във версията на Excel не е включен Power Pivot
Няма установена връзка (Existing connection) към външния източник
Трябва да се създаде пивот таблица