Power Pivot - импорт от релационни бази данни - пример с MS Access

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
От релационна база данни, Power Pivot може да импортира в data модела:
Таблици и заявки или изгледи за Power Pivot
Само таблици
Само заявки