Създаване на Pivot table. Помощни инструменти и настройки - Pivot Table Fields

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да построим Pivot table, трябва да имаме таблица с изходни данни.
Твърдението е вярно
Твърдението не е вярно
 
Критериите (полета - Fields) се избират от
Pivot table Fields
Oт таблицата с изходните данни
 
Pivot table се създава на:
нов лист или на избран лист
само на нов лист
само на избрания лист

Въпроси и отговори