Трансформиране на данни, импортирани от бази данни

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
На релацията в базата данни ЕДНО - МНОГО в заявката съответстват стойностите:
VALUE - TABLE
TABLE - VALUE
 
Данните добавени в data модела със заявка се редактират:
Единствено в редактора на Power Query
Единствено в data модела
В data модела или в редактора на Power Query
 
Данните, импортирани от бази данни, се трансформират (редактират)?
Преди или след като се добавят в data модела
Единсвено преди да се добавят в data модела
Задължително след като се добавят в data модела