Свързване на таблици с функция Vlookup

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Стъпки за изпълнение на упражнението:

 

 1.   В работния файл към урока на лист Продажби, в таблица Sales добавете нова колона Клиенти.
   
 2.   Попълнете колона Клиенти с функция Vlookup.
   
 3.   Колона Клиенти е нов критерий за пивот таблицата и не се вижда в панела Pivot Table Fields.
   
 4.   Актуализирайте таблицата (команда Refresh).
   
 5.  В пивот таблицата:

      а) покажете продажбите по клиенти;

      б) подредете продажбите във възходящ ред;

      в) покажете позицията на всеки клиент в това подреждане като изберете подходяща формула от Show Values As и                   подходящо базово поле (Base Field).
 

Тест за преминаване към следващия урок

 
С колко колони, функцията Vlookup, свързва две таблици?
Една
Три
Неограничен брой

Въпроси и отговори