Oбновяване (Refresh) на импортираните данни

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо се налага да се обновяват импортираните данни в data модела?
За да имаме актуални данни
Не е необходимо да се обновяват данните в data модела
Когато се добави изчислена колона (Calculated Columns) или измерител (Measures) в data модела
 
С коя команда едновременно се обновяват всички данни (таблици) в data модела?
Refresh All
Всяка избрана таблица се обновява поотделно с команда Refresh
Данните в data модела не могат да се обновяват