Импорт от бази данни

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
В базата данни има 5 таблици. Колко заявки създава Power Query, когато импортираме всички таблици?
5: за всяка таблица има отделна заявка
1: всички таблици се импортират с една завка
10: 5 за таблиците и 5 за виртуалните таблици (queries)
 
Power Query импортира следните обекти от MS Access:
виртуални таблици, наричани още "вюта" (queries) и таблици (tables)
таблици (tables) и справки (reports)
виртуални таблици (queries) и формуляри (forms)