MS Excel - импорт от текстови файл

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Импортираният текстови файл съдържа символи, различни от латиница, които не се показват коректно. Какво трябва да се направи, за да се покажат символите?
Да се избере подходящо кодиране за опцията File Origin
Да се променят символите със съответстващите им на латиница
Да се изтрият от текстовия файл
Да се използва отделна конвертираща програма, поддържаща всички възможни кодирания на текст
 
В data модела не се създава връзка (Existing connection) към текстови файл, импортиран с Get External Data. Как може да се редактира такава връзка?
Data --> Connections --> Properties --> Edit Query
Data --> Manage Data Model
Връзката, създадена с Get External Data не може да се редактира

Въпроси и отговори

 • Как да импортираме данни от Data модела в Excel като таблица?

  Инна Петрова:

  Здравейте! Как става импорт на таблица от Data модела в Excel - използвах Data/Get External Data/Existing Connections/ таб Tables (за избор на таблицата). В тази връзка възможно ли е да се експортират от Data модела в Excel?

  Витали Бурла:

  Моделът, сам по себе си, е връзка от таблици и в този смисъл не може директно да се внесе като таблица - тя не може да възпроизведе връзките и зависимостите. Най-близкият вариант за решение е да влезнете в модела и да създадете от него Пивот таблица, със всички колони, участващи в него. Ако имате една-единствена таблица в модела, няма да има изненади. Ако има две или повече таблици, вече всичко зависи от връзките между тях.

 • Възможно ли е импортирането от DBF файл?

  Vladimir Vasilev:

  Как може да се направи в Excel 2016

  Диана Христова:

  Мисля, че не може. Използва се майкрософт аксес.

  Kocho:

  Всъщност оказва се, че може.

  вижте това видео

  Показано е за по-стара версия, но на 2019 проверих и е почти същото:

  Data > Get Data > From Other Sources > From Microsoft Query > dBASE Files

  Но нямам под ръка dbf файл, за да пробвам и да потвърдя дали става.

  Моля кажете дали работи!

 • Възможно ли е импортирането от DBF файл?

  Vladimir Vasilev:

  Как може да се направи в Excel 2016