Редакторът на заявката (Power Query Editor)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Забележка

В интернет пространството данните често се променят и е напълно нормално събитие един и същи адрес във времето да променя стуктурата и данните, които съдържа. Но инструментите, които се използват за импорт остават сравнително постоянни за приложение.

Обърнете внимание!

Интернет адресът, използван във видео урока има ново съдържание:

https://www.bse-sofia.bg/en/?page=UnofficialMarketStatistics

Заявката не може да се обнови (Refresh Query) и ще получите съобщение за грешка.

За да изпълните упражнението самостоятелно, създайте нова заявка от този интернет адрес: http://www.infostock.bg/infostock/control/exchangerates/bnb

За новата заявка следвайте стъпките във видео урока.

Повторете тези стъпки за нови заявки, създадени от други интернет адреси!

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой от изброените елементи ЛИПСВА в редактора на Power Query?
Macro Recorder
Status bar
Formula bar
 
Командата за копиране на заявка (query) e:
Duplicate Query
Copy Query
Paste Query