DAX формули в Power Pivot - измерители (Measures)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде се дефинира измерителят (measure)?
в data модела или пивот таблицата
само в data модела
само в пивот таблицата
 
С какво завършва името на измерителя (measure) ?
двуеточие (:)
точка и запетая (;)
въпросителна (?)
 
Измерителят (measure) в пивот таблицата се поставя единствено:
в изчисленията (Values)
във филтъра (Filters)
в колоните (Columns) или редовете (Rows)

Въпроси и отговори

 • Димитринка Вълкова:

  Здравейте Владислав. От картинката се вижда, че десетичният знак е точка, а изчислението е коректно. Очевидно, не може да сумира текст и затова не се появява [Sum of Продажби]. Този ефект може да се дължи на различни настройки в Control panel за избраната държава и десетичния знак. При мен настройките са за България и съответно запетая за десетичен знак. Пишете, ако проблемът остава.

 • Димитринка Вълкова:

  Всеки критерий, поставен в областта на изчисленията е имплицитен измерител. Той е "незадължителен", защото може да се поставя във всяка една от останалите области на пивот таблицата - колони, редове или филтър. Експлицитният измерител се съставя с DAX формула и се поставя единствено в областта на изчисленията. Препоръчвам Ви, още веднъж да изгледате видео-урока!

  Димитринка Вълкова:

  Всеки критерий, поставен в областта на изчисленията е имплицитен измерител. Той е "незадължителен", защото може да се поставя във всяка една от останалите области на пивот таблицата - колони, редове или филтър. Експлицитният измерител се съставя с DAX формула и се поставя единствено в областта на изчисленията. Препоръчвам Ви, още веднъж да изгледате видео-урока!

  Веселина Ангелова:

  Благодаря, разбрах!