Практически пример с Merge Query

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За заявките в Merge Query определяме
Само конекция (Conection only)
Само данните (Data only)
Само таблица (Table only)
 
Командата за копиране на заявка е:
Duplicate
Copy
Merge

Въпроси и отговори

 • Защо когато се опитам да сменя типа на данните  в колона "дата количество" при втората заявка получавам грешка?

  Васил Мутафов:

  Защо когато се опитам да сменя типа на данните в колона дата/количество при втората заявка получавам грешка.

  Димитринка Вълкова:

  Каква грешка получавате? Изпратете картинки, за да се види по-точно проблема

  Васил Мутафов:

  И от тази стъпка нататък не се получава

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, от картинките виждам, че грешката по всяка вероятност е заради десетичния знак. На първата картинка датата е подравнена вляво, Power Query не разпознава датата, приема, че е текст. Тази грешка за датата се получава, когато за колоната сте определили тип Text, а след това го смените с Decimal Number или Whole number. Още нещо, което забелязах, десетичният знак е точка. Какви са регионални настройки за работния файл? Ето как да ги проверите: 1. Data --> New Query --> Query Options

  1. Current Workbook --> Regional Settings --> Locale. При мен са зададени за България, съответстват на регионалните настройки в Control panel.

  .

  Ако това не помогне, пишете,

  Kocho:

  Не е това

  PQ иска да има в една колона само един тип данни. Или само дати, или само числа. В случая за въпросната колона е зададен формат "1.2", което ще рече, че всички данни в нея трябва да са дробни числа. Затова там, където PQ разпознава дата, връща грешка. Нищо, че датите в PQ, както и в Ексел са числа.

  По принцип показаната таблица е в много неподреден вид, който е неподходящ за анализ. Трябва да се направи така, че да има отделни колони за номер на фактурата, дата на фактурата, закупената стока, мерната единица, количество, цена и т.н.

  Мисля, че преди време сме отговаряли точно на въпроса как да стане това.

  Димитринка Вълкова:

  Точно така, стъпките на Power Query подреждат таблицата в подходящия вид. В колоната има различен тип данни, текст и число. Датата е разпозната като текст - подравнена е вляво. По всяка вероятност в source файла датата е влязла като текст и се импортира като текст в data модела. За да се запази датата, за колоната се задава тип Text.

  Васил Мутафов:

  Здравейте, направих каквото пишете, но сега дава и други грешки при merge размества фактурите и ги групира под артикулите. Аз точна това се опитвам да подредя данните. По метода на kocho с колона под условие работи без проблем, но при merge дава грешки.

  Kocho:

  ми давайте с метода на кочо щом работи и не го мислете толкова.

 • Защо, според мен, двете заявки не са се слели коректно?

  Надежда Попниколова:

  Здравейте, в таблицата със сурови данни, нали срещу реда с текст "фактура" стои номера на фактурата, а отдолу са артикулите, включени в дадената фактура? На прикачената картинка съм го оцветила в зелено.

  Защото ако е така, в новополучената таблица има грешка (друг номер на фактура), което съм оцветила в червено.

  Благодаря Ви предварително!

  Димитринка Вълкова:

  Благодаря Ви, че обърнахте внимание на некоректното обединяване на двете таблици! За да се получи коректен резултат, в заявка Данни трябва да се добавят колони с формули, Add Custom Column. Използвам функцията Value.FromText, която ще представи данните като текст или число.

  Резултатът е в колоната Тип данни

  Добавям още една колона с функцията Value.Is. Ако данните са текст, връща TRUE, а за числа - FALSE. Обърнете внимание, аргументът type text връща TRUE за текстови данни.

  Резултатът е в колоната Текст

  Последната колона, която ще добавя е "условна" колона, която ще извади само числата (номерата на фактурите), а за текстовите данни ще запише стойност null. Обърнете внимание, в полето Output от падащото меню избирам Select Column, за да избера име на колоната, а не стойност

  Резултатът е в колона Номер фактура

  Изпълнявам Fill down, за да замести стойността null с номера на фактурата и избирам тип на данните Whole Number.

  Новата заявка, която обединява двете заявки Данни и Фактури

  Резултатът е правилно подредена таблица

  Димитринка Вълкова:

  Надявам се, че и при Вас ще се получи коректен резултат.

  Надежда Попниколова:

  Благодаря Ви, г-жо Вълкова, за отговора и отделеното време!!!