DAX формули в Power Pivot - изчислени колони (Calculated Columns)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

 

Стъпки за изпълнение на упражнението:

 

 1. В прозореца на data модела изберете таблица Sales
   
 2. В нова колона въведете формулата: =[Количество]*RELATED(Products[Дост_Цена])
   
 3. Не забравяйте пред името на колоната да въведете отваряща квадратна скоба ([), за списъка с имената на колоните
   
 4.  Името на новата колона е Доставки
   
 5. В пивот таблицата добавете Доставки в изчисленията (Values)
   

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какви задължително трябват да бъдат имената на колоните в една таблица?
Уникални, да не се повтарят
Да имат интервали преди името на колоната
Да имат интервали след името на колоната
 
Какво съдържа една изчислена колона (Calculated Column)?
Само една формула
Различни формули за определени записи
 
DAX формулите включват:
Аритметични изрази, DAX функции, комбинация от аритметични изрази и DAX функции
Само аритметични изрази
Само DAX функции